WAŻNE INFORMACJE
Pobieranie starszych narzędzi RAD

Zasady ogólne

Starsze wersje można instalować i uruchomiać na tym samym stanowisku razem z najnowszą wersją, są one w pełni niezależne. Można je wykorzystać przy migracji starszych projektów lub w przypadku, gdy nie mamy dostępu do najnowszych wersji środowiska.

Aby otrzymać licencje starszych wersji należy najpierw zainstalować i zarejestrować najnowsze środowisko, a następnie przejść to serwisu Web pozwalającego przydzielić starsze licencje do swojego konta EDN (Embarcadero Developer Network). Podczas przydzielania licencji konieczne jest zalogowanie na to samo konto EDN, które została podane/założone przy rejestracji najnowszej wersji.

Po wybraniu starszych licencji i przydzieleniu ich do swojego konta EDN. Na adres e-mail zostaną przesłane linki do pobrania wersji instalacyjnych. Numery seryjne zostaną dopisane do listy zarejestrowanych wersji (My registered products) na koncie EDN http://members.embarcadero.com/

Uwaga! Starsze wersje muszą być wybrane w ciągu 180 dni od momentu rejestracji najnowszego narzędzia.

Szczegółowa instrukcja - wybierz wersję środowiska która kupiłeś: