WAŻNE INFORMACJE
Zasady aktualizacji (Upgrade)

Upgrade może być nabyty JEDYNIE do najnowszej wersji środowiska.

Prawo do aktualizacji poprzez Upgrade przysługuje użytkownikom wybranych wcześniejszych wersji.
Poniższa tabela pokazuje możliwości Upgrade dla Delphi, C++Builder i RAD Studio.

Ogólne zasady Upgrade'u

 • z Delphi do Delphi lub RAD Studio
 • z C++Builder do C++Builder lub RAD Studio
 • z RAD Studio do RAD Studio, Delphi lub C++Builder

Aktualna wersja - 10.2 Tokyo
Upgrade do wersji: Uprawnieni są zarejestrowani użytkownicy:
10.2 Tokyo Professional XE7, XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin
Professional / Enterprise
10.2 Tokyo Enterprise XE7, XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin
Professional / Enterprise
10.2 Tokyo Architect XE7, XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin
Enterprise / Architect
Uwaga!
Usługa Subskrypcji jest obowiązkowa - jest zawarta w cenie narzędzi 10.2 Tokyo i 10.1 Berlin lub trzeba ją dodatkowo nabyć przy zakupie starszych wersji narzędzi (10 Seattle i XE8).

Usługa Subskrypcji jest obowiązkowa także przy zakupie dodatków Mobile Add-On Pack oraz FireDAC - jest zawarta w cenie dodatków do narzędzi 10.2 Tokyo i 10.1 Berlin lub trzeba ją dodatkowo nabyć przy zakupie dodatków do starszych wersji narzędzi (10 Seattle i XE8).

W celu łatwiejszego ustalenia możliwości zakupu pakietów Upgrade prezentujemy listę wprowadzanych wersji dla poszczególnych narzędzi RAD.

 • Delphi: 10.2 Tokyo, 10.1 Berlin, 10 Seattle, XE8, XE7, XE6, XE5, XE4, XE3, XE2, XE, 2010, 2009, 2007, 2006 (BDS), 2005, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 • C++Builder: 10.2 Tokyo, 10.1 Berlin, 10 Seattle, XE8, XE7, XE6, XE5, XE4, XE3, XE2, XE2, XE, 2010, 2009, 2007, 2006 (BDS), 6, 5, 4, 3, 1
 • RAD Studio / BDS: 10.2 Tokyo, 10.1 Berlin, 10 Seattle, XE8, XE7, XE6, XE5, XE4, XE3, XE3, XE2, XE2, XE, 2010, 2009, 2007, 2006 (BDS)
 • Prism: XE2.5, XE2, XE, 2010, 2009
 • Delphi for PHP: 2, 1
 • RadPHP: XE2, XE
 • HTML5 Builder: XE5, XE4, XE3
 • JBuilder: 2008, 2007, 2006, 2005, X, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 • InterBase: 2017, XE7, XE3, XE, 2009, 2007, 7.5, 7, 6.5, 6, 5, 4

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem BSC Polska