ďťż
Embarcadero C++Builder XE3

Jednym z głównych wyzwań, przed którym stoją obecnie producenci oprogramowania jest zapewnienie wsparcia dla różnych urządzeń wykorzystujących rozwiązania firm Microsoft i Apple, sprostanie wymogom użytkowników w obszarze dostarczanych interfejsów aplikacji oraz wsparcie coraz większej liczby różnych wersji systemów operacyjnych dostępnych na rynku. Aby pokonać te wyzwania i stworzyć sobie jednocześnie liczne okazje do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami, programiści potrzebują wirtualnego zwielokrotnienia swoich mocy produkcyjnych w obszarze R&D.

Embarcadero® C++Builder XE3 pozwala na tworzenie natywnych, wydajnych aplikacji dla systemów Windows (Win XP – Win 8), Mac OS X Mountain Lion (w tym rozwiązań korzystających z możliwości wyświetlaczy Retina) oraz tabletów Slates, i Surface Pro – wszystko ze wspólnej bazy kodu C++. W roku 2013 planowane jest także wsparcie platform iOS i Android*

Wyraźnie skróć czas dostarczania rozwiązań na rynek, polepsz swoją pozycję konkurencyjną oraz rozszerz spektrum okazji biznesowych dzięki wdrażaniu natywnych, wieloplatformowych aplikacji, wizualnemu programowaniu opartemu na komponentach oraz dostarczaniu aplikacji otwartych na współpracę z popularnymi bazami danych oraz chmurą.

Programowanie Agile i C++ nareszcie razem

C++Builder XE3 łączy to co najlepsze w obydwu światach – wydajne narzędzia IDE dla Windows zgodne z C++11 64-bit z możliwościami programowania agile. Obecnie możesz wykorzystać najnowsze możliwości standardu C++ oraz przyspieszyć proces programowania dzięki wykorzystaniu wizualnego środowiska C++Builder.

Dzięki C++Builder XE3, programiści mogą z jednej strony wykorzystywać ogólnie przyjęte wzorce programowania w języku C++, w tym szablony, biblioteki STL, Boost, biblioteki do prototypowania oraz wiele innych rozszerzeń, a z drugiej strony mogą korzystać ze zintegrowanego dwukierunkowego, wizualnego środowiska programistycznego do szybszego dostarczania gotowych aplikacji na rynek.

  • Nowy 64-bitowy kompilator Windows oparty na architekturze pozwalającej generować kod binarny dla wielu urządzeń
  • Standardy C++98, C++TR1 oraz C++11
  • Standardy ANSI C, ISO C, C99 i C11
  • Biblioteki Dinkumware STL 5.3 i Boost 1.5
  • Zgodność z kompilatorami CLANG
  • Rozszerzenia C++ wspierające metodykę Agila
  • "Kroskompilacja" dla Windows i Mac OS X

Najszybsza droga do Windows 8

C++Builder XE3 pozwala na szybkie rozpoczęcie tworzenia interfejsów (UI) zgodnych ze stylem Windows 8. Dzięki Metropolis UI zawartemu w C++Builder możesz dostarczać aplikacje korzystające ze stylów Windows 8, w tym rozwiązań dotykowych, wsparcia dla kafelków live tile, komponentów dostępnych dla tabletów (czujniki sensoryczne) i uruchamiać je na Windows 8, tabletach Surface i Slate (procesowy x86), jak też na starszych wersjach Windows - od wersji XP do Windows 7. Łatwo przenoś istniejące aplikacje korzystające z technologii FireMonkey lub bibliotek VCL do nowego stylu Windows 8. Korzystając z najnowszych możliwości interfejsu Metropolis kompiluj natywne rozwiązania dla systemu Mac OS X, w tym dla jego najnowszej wersji Mountain Lion - dostarczaj aplikacje wykorzystujące możliwości nowych wyświetlaczy Retina.

Dostarczaj aplikacje Windows 8 i Mac OS X Mountain Lion korzystając ze wspólnego kodu źródłowego

Dzięki C++Builder XE3 oraz technologii FireMonkey FM2 można stworzyć kod aplikacji jeden raz, a następnie kompilować go bezpośrednio dla platform Windows i Mac – włączając Win 64-bit, Windows 8, Mac OS X Mountain Lion oraz wcześniejsze wersje systemów Windows i Mac. Łatwo dostarczaj szybkie, międzyplatformowe i natywne aplikacje łącząc możliwości kodu C++ i bibliotek z siłą wizualnego programowania RAD.

C++Builder pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału programisty

Programiści stoją przed nowymi wyzwaniami – coraz więcej użytkowników zgłasza zapotrzebowanie na aplikacje działające na nowych systemach operacyjnych oraz stale rosnącej liczbie nowych urządzeń. C++Builder pozwala w pełni wykorzystać potencjał programisty C / C++, umożliwiając dostarczanie rozwiązań dla różnych platform w krótszym czasie i przy zaangażowaniu mniejszych środków.

Łączenie aplikacji z dowolnymi danymi, wszędzie

C++Builder XE3 zawiera wydajną, zintegrowaną bazę danych, wsparcie dla warstwy pośredniej i programowania w chmurze. Twórz wydajne rozwiązania – od aplikacji korzystających z wbudowanej bazy danych do wielowarstwowych systemów. Zapewnij wsparcie dla aplikacji klienckich działających na pełnej gamie dostępnych platform, w tym PC, Webowych i mobilnych. Razem z C++Builder XE3 otrzymasz zintegrowane wsparcie dla baz SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, InterBase, SQL Anywhere, SQLite, MySQL oraz usług w chmurze w tym Windows Azure i Amazon.


VIDEO - Co nowego w XE3

ďťż