C++Builder XE5

Rozwiązanie programistyczne C++ wspierające tworzenie natywnych aplikacji dla wielu urządzeń

Embarcadero C++Builder XE5 jest rozwiązaniem programistycznym C++ do tworzenia prawdziwie natywnych aplikacji Windows, iOS i OS X. Dostarczaj aplikacje dla wszystkich platform wykorzystując pojedynczą bazę kodu bez ograniczeń o obszarach funkcjonalności, jakości oraz wydajności tworzonych produktów. Dostarczaj rozwiązania dla największej grupy użytkowników aplikacji mobilnych i desktopowych na całym świecie.

  • Tworzenie szybkich, natywnych aplikacji Windows, Mac i mobilnych
  • Tworzenie aplikacji dla iOS w C++
  • Tworzenie 64-bitowych aplikacji Windows
  • Pełna łączność z bazami danych dzięki FireDAC
  • Nowy wygląd aplikacji dzięki stylom VCL
  • Szybkie i łatwe łączenie danych dzięki technologii LiveBindings
  • Dostęp do usług w chmurze i usług sieciowych


Tworzenie szybkich, natywnych aplikacji Windows, Mac i mobilnych

Dzięki C++Builder XE5 aplikacje napisane w C++ i korzystające z architektury platformy aplikacyjnej FM (FireMonkey), mogą być kompilowane na wiele platform. Szukasz wydajności? Korzystając z C++Builder stworzysz prawdziwie natywne aplikacje korzystające bezpośrednio z możliwości docelowego urządzenia, bez „pośrednictwa” silników skryptowych czy maszyn wirtualnych. Stworzone aplikacje będą znacznie bezpieczniejsze.


Nowość! Mobilne aplikacje iOS stworzone w C++Builder

Twórz wydajne aplikacje iOS w C++, w których kod wykonywany jest bezpośrednio przez procesor urządzenia, gwarantując im najwyższe bezpieczeństwo oraz lepsze User Experience. Dostarczane aplikacje mają dostęp do API urządzeń z systemami iOS, ich sensorów i realizowanych usług.
Zobacz więcej >>


Szybki start i szybkie rezultaty

Projektuj i twórz aplikacje korzystając z rozszerzalnej i elastycznej biblioteki wizualnych komponentów.Błyskawiczne prototypowanie pozwala na tworzenie wizualnych prototypów działających bezpośrednio na urządzeniu docelowym. Wizualne programowanie, łatwy z nauce język oraz wbudowane wsparcie dla korporacyjnych baz danych pozwalają na osiąganie imponujących rezultatów przy mniejszym wysiłku.
Zobacz więcej >>


Tworzenie aplikacji Windows 32 / 64 bit

Teraz możesz dostarczać aplikacje Win 64 stworzone w C++Builder, które w pełni wykorzystują najnowsze możliwości nowoczesnych urządzeń, korzystają z dostępności większej ilości pamięci oraz charakteryzują się większą wydajnością. 64-bitowa architektura kompilatora C++Builder dla platformy Windows pozwala na dostęp do 64-bitowego API, sterowników urządzeń i usług systemowych, pozwalając na osiągnięcie lepszego poziomu kontroli aplikacji, jej wyższej wydajności oraz dostarczając lepsze "user experience".
Zobacz więcej >>


Pełna łączność z bazami danych dzięki FireDAC

C++Builder zawiera bibliotekę FireDAC (Universal Data Access library) wspierającą tworzenie aplikacji dla wielu różnych urządzeń łączących się z korporacyjnymi bazami danych. FireDAC pozwala na szybki i natywny dostęp z poziomu aplikacji stworzonej w C++Builder do baz InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, Firebird, Access, Informix, DataSnap i wielu innych
Zobacz więcej >>


Nowy wygląd aplikacji dzięki stylom VCL

Wykorzystaj style VCL w celu zapewnienia tworzonym aplikacjom wyjątkowego wyglądu. Style "odnoszą się" do istniejących już komponentów i elementów UI, dzięki czemu łatwo jest uzyskać pożądaną zamianę wyglądu istniejącej aplikacji bez potrzeby wymiany komponentów na nowe. Wybierz spośród zawartych w pakiecie profesjonalnych styli lub wykorzystaj Style Designer'a do dostosowania lub stworzenia własnych.


Szybkie i łatwe łączenie danych dzięki technologii LiveBindings

Technologia LiveBindings pozwala na łączenie elementów interfejsu użytkownika z właściwościami obiektów lub polami zbioru danych. Wizualna warstwa projektowa pozwala na łączenie danych i elementów UI w bardzo prosty sposób - wystarczy narysować linię pomiędzy komponentami. Sprawdź jak bardzo LiveBindings ułatwia tworzenie aplikacji korzystających z baz danych oraz cechujących się rozbudowanym UI
Zobacz więcej >>


Korzystasz z wcześniejszej wersji C++Buildera

Jeśli jesteś programistą aplikacji Windows i korzystasz z jednej z wcześniejszych wersji C++Builder, znajdziesz w XE5 wiele nowych elementów. Oprócz tworzenia aplikacji mobilnych środowisko zawiera wiele nowych właściwości i funkcjonalności z obszaru programowania z wykorzystaniem biblioteki VCL - elementów dodawanych na przestrzeni ostatnich lat do kolejnych wersji C++Builder.

FireDAC
Korzystaj z szybkiej i wydajnej biblioteki dostępu do danych! FireDAC umożliwia natywny, bezpośredni i szybki dostęp z poziomu Delphi i C++Builder do baz InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, Firebird, Access, Informix, DataSnap i wielu innych.
Nowe wsparcie REST Client
Łatwo wywołuj usługi REST dostarczane przez firmy trzecie w postaci zewnętrznego API, ze wsparciem autoryzacji oraz możliwością przekształcania odpowiedzi JSON na zbiory danych.
Technologia LiveBindings
Wykorzystaj w aplikacjach technologię LiveBindings pozwalającą na szybkie i łatwe łączenie danych z powiązanymi obiektami, innymi obiektami lub zbiorami danych - bez konieczności pisania ani jednej linijki kodu.
Style VCL
Kontroluj i zmieniaj wygląd gotowych aplikacji VCL korzystając z palety styli VCL - dopasuj styl każdej kontrolki oraz styl związany z jej statusem
Wsparcie Windows 64-bit
Dostarczaj wydajne aplikacje Windows 64-bit wykorzystujące pełne możliwości nowoczesnych komputerów oraz korzystające z dostępności większych zasobów pamięci.
Tablety Surface Pro
Twórz aplikacje zgodne ze stylami Windows 8 dzięki interfejsowi Metropolis UI dostępnemu w C++Builder.Twoja licencja C++Builder XE5 jest gotowa na doładowanie

Korzystaj z każdej ważnej aktualizacji na przestrzeni całego roku za cenę mniejszą niż koszt pojedynczego upgrade’u! Możesz zacząć od nabycia wersji XE5 (licencja dla nowego użytkownika lub Upgrade). W momencie wprowadzenia na rynek kolejnej wersji narzędzia będziesz mógł „doładować” swoją licencję korzystając z najniższej ceny
Zobacz więcej >>


[Rozmiar: 31319 bajtów] Tworzenia aplikacji klienckich i serwerowych korzystających z korporacyjnych danych i usług

Dzięki C++Builder - narzędziu ułatwiającemu dostarczanie aplikacji dla wieli różnych urządzeń - możesz tworzyć aplikacje w pełni wspierające procesy komunikacyjne w czasie rzeczywistym i zapewniające dostęp do korporacyjnych danych i usług w chmurze. Wszystkie technologie są dostępne w środowisku C++Builder w wersji Enterprise oraz wyższych (wersja Professional zawiera ograniczoną funkcjonalność w obszarze tworzenia aplikacji bazodanowych).
Zobacz więcej >>


Zgodność ze standardami C++11

C++Builder XE5 wspiera standardy C i C++, w tym C++98, C++TR1 oraz najnowsze C++11. Jest również zgodny ze standardami ANSI C, ISO C, C99 i C11. Wsparcie obowiązujących standardów pozwala na sprawniejsze tworzenie kodu, jego utrzymanie, wielokrotne wykorzystywanie oraz późniejsze rozszerzanie. Wykorzystaj swoje umiejętności programowania oraz posiadane zasoby na pracę środowisku zgodnym ze wszystkimi standardami języka C++. Skrócić czas wprowadzania rozwiązań na rynek oraz przedłuż czas życia swoich aplikacji.

Funkcjonalność związana z programowaniem aplikacji dla platformy iOS jest dostępna we wszystkich wersjach RAD Studio oraz w środowisku C++Builder w wersjach Enterprise, Ultimate i Architect. Użytkownicy DelphiC++Builder Professional muszą dokupić opcjonalny pakiet Mobile Add-On Pack.