C++Builder XE7

Najlepsze rozwiązanie C++ na tworzenie połączonych aplikacji (ang. connected apps) Windows, Mac, iOS, Android, w tym dla gadżetów elektronicznych i urządzeń przenośnych

Embarcadero C++Builder XE7 pozwala na szybkie tworzenie otwartych aplikacji C++ dla platform Windows, Android, iOS i OS X, działających między innymi na urządzeniach przenośnych i gadżetach elektronicznych. Dostarczaj wydajne, natywnie kompilowane aplikacje, które łatwo łączą się z korporacyjnymi serwerami bazodanowymi, usługami w chmurze, urządzaniami, sensorami i gadżetami - wykorzystaj możliwości języka C++.

  • Tworzenie szybkich, natywnych aplikacji Windows, Mac i mobilnych z jednego kodu
  • Tworzenie aplikacji Win 64 oraz dostarczanie wielowątkowego kodu dzięki bibliotekom "Parallel Library"
  • Łączenie dowolnych kontrolek z obiektami lub danymi dzięki technologii LiveBindings
  • Pełna łączność z bazami danych dzięki komponentom FireDAC
  • Nowoczesny wygląd aplikacji Windows dzięki nowym stylom i rozszerzeniom
  • Rozszerzanie funkcjonalności aplikacji desktopowych poprzez podłączenie do nich aplikacji mobilnych i urządzeń przenośnych
  • Łączenie z dostawcami usług BaaS oraz usług w chmurze z wykorzystaniem technologii REST
  • Łatwa we wdrażaniu, niezależna od systemu, skalowalna i bezpieczna warstwa pośrednia pozwalająca na otwarcie korporacyjnych aplikacji na świat rozwiązań mobilnych
  • Szybki start, szybkie rezultaty

FireUI: rewolucja w tworzeniu interfejsów użytkownika dla wielu urządzeń o różnych parametrach sprzętowych i systemowych

FireUI

C++Builder XE7 pozwala na zwielokrotnienie rezultatów pracy programisty dzięki funkcjonalności FireUI, umożliwiającej zespołowi szybkie dostarczanie natywnych aplikacji dla komputerów PC, tabletów, smartphonów a nawet urządzeń przenośnych jak Google Glass, z wykorzystaniem pojedynczej bazy kodu. Rozwijaj jeden projekt jednocześnie dla wielu platform i urządzeń. Wykorzystaj jedną wspólną formatkę typu master oraz dopasowuj widoki dedykowane dla wybranych platform z uwzględnieniem specyficznych właściwości urządzeń. Utrzymuj jeden wspólny kod źródłowy bez utraty zgodności ze natywną specyfikacją poszczególnych platform.

Modernize Your Windows Apps

Rozszerz funkcjonalność aplikacji Windows dzięki podłączeniu do nich aplikacji mobilnych, urządzeń przenośnych i gadżetów elektronicznych przez sieć WiFi lub Bluetooth

Rozbuduj istniejącą funkcjonalność aplikacji VCL dla Windows poprzez łatwe podłączanie do nich urządzeń mobilnych, przenośnych oraz gadżetów elektronicznych, wykorzystując Internet lub sieci Bluetooth i Bluetooth LE. Poznaj nowe komponenty połączeniowe (app tethering components) i skorzystaj w rozwiązaniach VCL z funkcjonalności, jaką dają nowoczesne gadżety elektroniczne i urządzenia korzystające z różnych sensorów, w tym akcelerometru, GPS i czujników zbliżeniowych.

Build 64-bit apps Nowość! Twórz aplikacje Win 32, Win 64, iOS, Android i Mac OS X wykorzystujące możliwości kodu wielowątkowego

Nowość w C++Builder XE7! Nowa biblioteka programowania wielowątkowego (Parallel Programming library) znacznie zwiększa wydajność kodu C++ oraz Object Pascal, dzięki jego równoległemu wykonywaniu można teraz w pełni wykorzystać możliwości procesorów wielordzeniowych. Dostarczaj 64-bitowe aplikacje Windows napisane w C++ oraz Object Pascalu, wykorzystujące możliwości najnowszego sprzętu oraz uzyskaj dostęp do gigabajtów pamięci. Wszystkie składniki środowiska przeznaczone dla Windows wspierają 64-bitowość, w tym biblioteka VCL, FMX, RTL oraz kompilator i debuger. Migracja istniejących 32-bitowych aplikacji VCL do 64-bitów oraz przebudowa algorytmów sekwencyjnych na równoległe jest maksymalnie prosta i pozwala w krótkim czasie osiągnąć większą wydajność.

new VCL styles Nadaj swoim aplikacjom wygląd zgodny z Windows 7 i 8.1 dzięki nowym stylom VCL

Zastosuj nowoczesne style Windows 7 i 8.1 oraz nowe niestandardowe style. Wykorzystaj Style VCL, aby nadać spersonalizowany wygląd i odpowiedni „klimat” tworzonym aplikacjom. Style zmieniają wygląd dodanych wcześniej kontrolek interfejsu użytkownika, dzięki czemu błyskawicznie można zmienić wygląd istniejącej aplikacji bez potrzeby wymiany komponentów na nowe. Wybierz spośród zawartych w pakiecie profesjonalnych styli lub wykorzystaj Style Designer'a do dostosowania lub stworzenia własnych. Do C++Builder XE7 zostały dodane całkiem nowe style w porównaniu do wcześniejszych wersji środowiska.

Android and iOS support Nowość! Tworzenie aplikacji dla platform Android i iOS w C++

Twórz wydajne aplikacje Android / iOS, w których kod wykonywany jest bezpośrednio przez procesor urządzenia, gwarantując im najwyższą wydajność, bezpieczeństwo oraz lepsze User Experience. Dostarczane aplikacje mają dostęp do API urządzeń z systemami iOS, ich sensorów i realizowanych usług.

QPS – Quality (Jakość), Performance (Wydajność) i Stability (Stabilność)

C++Builder XE7 jest rozwijanym rozwiązaniem - celem jest zapewnienie jego najwyższej jakości, wydajności i stabilności. Naprawiono ponad 2000 błędów, w tym rozwiązano 250 związanych z wykorzystaniem bibliotek VCL i RTL. Usprawniono także wydajność działania i szybkość uruchamiania narzędzia.

FireDAC Pełna łączność z bazami danych dzięki FireDAC

C++Builder zawiera bibliotekę FireDAC (Universal Data Access library) wspierającą tworzenie aplikacji dla wielu różnych urządzeń łączących się z korporacyjnymi bazami danych oraz korzystających z wbudowanych baz danych. FireDAC pozwala na szybki i natywny dostęp z poziomu aplikacji stworzonej w Delphi i C++Builder do baz InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, Firebird, Access, Informix, usług Enteprise Mobility Services i wielu innych.

Zmobilizuj swoich pracowników szybciej i sprawniej dzięki nowym usługom Enterprise Mobility Services

Nowość w RAD Studio XE7! Usługi Enterprise Mobility Services (EMS) to nowe rozwiązanie przygotowane „pod klucz” dla współczesnych wzajemnie połączonych a jednocześnie rozproszonych geograficznie aplikacji. Podłącz aplikacje desktopowe i mobilne do gotowej platformy serwerowej udostępniającej przez interfejsy REST funkcje biznesowe i dane w sposób bezpieczny i łatwy do zarządzania. Dzięki otwartemu API do serwerów EMS można podłączyć nie tylko aplikacje.

Connect with popular BaaS providers and cloud services using REST Łączenie z dostawcami usług BaaS oraz usług w chmurze dzięki technologii REST

Wykorzystaj w swoich aplikacjach oparte na chmurze usługi typu Back-end as a Service (BaaS), dostarczane przez firmy Kinvey i Parse i App42, w tym z funkcji powiadomień, zarządzania użytkownikami oraz możliwości przechowywania danych w chmurze. Uzyskaj łatwy dostęp do tych usług w chmurze bez konieczności tworzenia ich samemu oraz ich późniejszego utrzymywania. Dodaj do aplikacji uwierzytelnianie użytkowników, notyfikacje typu push w celu ich lepszej kontroli. Wykorzystaj dostęp do przechowywania danych i obiektów w chmurze. Biblioteka REST Client, dostępna dla wszystkich platform, ułatwia wywoływanie usług REST przez dowolnych dostawców, w tym Facebook, eBay, Amazon i Google.

LiveBindings Szybkie i łatwe łączenie obiektów, danych i elementów UI

Technologia LiveBindings pozwala na łączenie elementów interfejsu użytkownika z właściwościami obiektów lub polami zbioru danych. Wizualna warstwa projektowa pozwala na łączenie danych i elementów UI w bardzo prosty sposób - wystarczy narysować linię pomiędzy komponentami. Sprawdź jak bardzo LiveBindings ułatwia tworzenie aplikacji korzystających z baz danych oraz cechujących się rozbudowanym UI.

meetnotes300 Szybki start, szybkie rezultaty

Projektuj i twórz aplikacje korzystając z elastycznej biblioteki wizualnych komponentów. Błyskawiczne prototypowanie pozwala na tworzenie wizualnych prototypów działających bezpośrednio na urządzeniu docelowym. Wizualne programowanie, łatwy z nauce język oraz wbudowane wsparcie dla korporacyjnych baz danych pozwalają na osiąganie imponujących rezultatów przy mniejszym wysiłku

Tworzenie połączonych aplikacji (ang. connected apps) klienckich i serwerowych korzystających z korporacyjnych danych i usług

Multi-Device Application Platform Dzięki C++Builder XE7 - narzędziu ułatwiającemu dostarczanie aplikacji dla wieli różnych urządzeń i korzystającym z DataSnap SDK - możesz tworzyć aplikacje w pełni wspierające procesy komunikacyjne w czasie rzeczywistym i zapewniające dostęp do korporacyjnych danych i usług w chmurze. Wszystkie technologie są dostępne w środowisku C++Builder w wersji Enterprise oraz wyższych (wersja Professional zawiera ograniczoną funkcjonalność w obszarze tworzenia aplikacji bazodanowych).

Architektura VCL i FMX
Tworzenie aplikacji Windows, Mac i mobilnych
DataSnap
Tworzenie serwerów warstwy pośredniej
REST i BaaS
Dostęp do opartych na chmurze usług RESTful
FireDAC
Łączenie z lokalnymi i korporacyjnymi źródłami danych

RAD Studio awards Zgodność ze standardami C++11

C++Builder XE7 wspiera standardy C i C++, w tym C++98, C++TR1 oraz najnowsze C++11 dla programowania aplikacji Windows 64-bity oraz iOS. Jest również zgodny ze standardami ANSI C, ISO C, C99 i C11. Wsparcie obowiązujących standardów pozwala na sprawniejsze tworzenie kodu, jego utrzymanie, wielokrotne wykorzystywanie oraz późniejsze rozszerzanie. Wykorzystaj swoje umiejętności programowania oraz posiadane zasoby na pracę środowisku zgodnym ze wszystkimi standardami języka C++. Skrócić czas wprowadzania rozwiązań na rynek oraz przedłuż czas życia swoich aplikacji.

Funkcjonalność związana z programowaniem aplikacji dla platform Android i iOS jest dostępna we wszystkich wersjach RAD Studio XE7 oraz w środowisku C++Builder XE7 w wersjach Enterprise, Ultimate i Architect. Użytkownicy C++Builder XE7 Professional muszą dokupić opcjonalny pakiet Mobile Add-On Pack.

Zacznij programowanie w C++Builder już dzisiaj!

Wersja testowa

Pobierz w pełni funkcjonalną, 30-to dniową wersję testową C++Builder XE7

Pobierz >

Kup C++Builder

Kup licencję, pobierz produkt i rozpocznij programowanie nowoczesnych aplikacji.

Sprawdź ceny >

Więcej informacji

Zasoby i materiały, które pomogą Ci rozpocząć prace z C++Builder XE7

Zacznij teraz >