DBArtisan Team Server

Embarcadero® DBArtisan® Team Server XE6 stanowi korporacyjną platformę do zarządzania i współpracy dla administratorów baz danych, którzy muszą obsługiwać coraz większą ilość danych, coraz więcej źródeł danych oraz coraz krótsze cykle produkcji oprogramowania. Dla nich rozwiązania zwiększające wydajność działania platform bazodanowych stają się najważniejsze. DBArtisan Team Server został specjalnie stworzony dla zespołów odpowiedzialnych za administrowanie systemami korporacyjnymi. Rozwiązanie zapewnia całościowe spojrzenie na wszystkie posiadane bazy danych w celu lepszego analizowania i zarządzania firmowymi danymi. Podstawowe opcje monitorowania i automatyczne powiadomienia alarmowe o błędach zwiększą szybkość rekcji, tzw. responsywność, zapewniają ciągły podgląd wskaźników określających dostępność danych, wydajność działania bazy oraz wykorzystywaną przestrzeń storage. Funkcjonalność wspierająca pracę zespołową pozwala na sprawniejsze przekazywanie wiedzy i poprawę komunikacji, dzięki łatwemu dostępowi do zbioru informacji na temat korporacyjnych baz danych, w tym specjalistycznych skryptów, notatek i tematów wcześniejszych dyskusji.

DBArtisan with Team Server Wgląd w zasoby bazodanowe

DBArtisan Team Server pozwala na uproszczone zarządzanie posiadanymi zasobami na wszystkich platformach bazodanowych. Daje to administratorom ciągły podgląd informacji w kluczowych obszarach operacyjnych w tym wersji, rozmiaru danych oraz trendów przyrostu danych. Zaawansowane funkcje wyszukiwania pozwalają na agregowanie informacji z różnych platform bazodanowych, udostępniając statystyki użycia i przepływu danych. Źródła danych mogą być oznaczone dodatkowymi metadanymi, aby otrzymać jeszcze lepszy dostęp do wskaźników biznesowych i operacyjnych.

Team Server Streamline Communications Uproszczone monitorowanie kondycji baz

Aktywnie monitoruj i zarządzaj „kondycją” korporacyjnych baz danych z jednego, centralnego miejsca. DBArtisan Team Server dostarcza zespołom administratorów możliwość szybkiego wykrywania problemów związanych z dostępnością danych, wydajnością bazy oraz przestrzenią storage. Powiadomienia alarmowe można skonfigurować w taki sposób, aby natychmiast informowały odpowiednich pracowników o pojawiających się problemach.

Team Server Streamline Communications Usprawniona komunikacja i lepsza wymiana wiedzy

Większa wydajność i wyższa jakość pracy jest możliwa dzięki uproszczonemu dostępowi do wyspecjalizowanych skryptów, notatek i rozwiązań dla poszczególnych członków zespołów. Monitorowanie działań mających na celu dzielenie się posiadaną wiedzą pozwala na zwiększenie świadomości znaczenia współpracy w ramach zespołów. Organizacje charakteryzujące się heterogenicznymi środowiskami bazodanowymi mogą także skorzystać z możliwości ograniczenia czasu przeznaczanego na naukę i poznawanie baz przez nowych pracowników, jak też ograniczenia ryzyka popełnienia błędów przez administratorów, którzy posiadają mniejszą wiedzę w administrowaniu konkretną platformą bazodanową.