Skalowalna, wydajna, wbudowana baza danych

InterBase SMP łączy wykorzystanie wielowątkowej architektury z łatwą instalacją, praktycznie brakiem czynności konserwacyjno-obsługowych i niskim kosztem wdrażania. Automatyczne przywracania do pracy po awariach, samooptymalizacja, czynią z InterBase idealną bazę danych dla wbudowanych aplikacji oraz rozwiązań desktop w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw

WAŻNE INFORMACJE
InterBase SMP 2009

Wydajna baza wykorzystywana jako wbudowana baza danych oraz w aplikacjach korporacyjnych

  • Nowość! Nowa funkcjonalność w obszarach bezpieczeństwa i szyfrowania
  • Wykorzystanie architektury wielowątkowej (SMP) zapewnienia większą elastyczność; wsparcie dla procesorów typu Dual/Quad oraz dodatkowych CPU
  • Rozwiązanie bazodanowe o dużej wydajności i stabilności działania
  • Potężna i wysocedostępna baza danych do wykorzystania jako wbudowana baza oraz w aplikacjach korporacyjnych o krytycznym dla firmy znaczeniu

Skalowalna i wydajna, wbudowana baza danych

InterBase® SMP oferuje wysoką wydajność związaną z wykorzystaniem architektury wielowątkowej oraz bezpieczeństwo wynikające z zastosowania systemu rejestracji zdarzeń w dziennikach oraz procedur przywracania do pracy w sytuacjach awaryjnych. Łatwa instalacja, niewielkie obciążenie, system automatycznego przywracania aktywności po awarii, samooptymalizacja, Unicode, obsługa SMP, zgodność z SQL 92 oraz praktycznie brak czynności konserwacyjno-obsługowych czyni z InterBase SMP idealną bazę danych dla wbudowanych oraz krytycznych dla firmy aplikacji serwerowych w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowiści InterBase SMP 2009

Szyfrowanie całej tabeli i kolumn w bazie
InterBase wspiera szyfrowanie całej tabeli i/lub poszczególnych kolumn w bazie mocnym (AES) oraz słabym (DES) algorytmem. Pozwala to na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych oraz ich transmisji pomiędzy serwerami i klientami.

Szyfrowanie łącza transmisyjnego (Over the Wire - OTW)
Często dane zaszyfrowane w tabeli lub w kolumnach bazy nie są już szyfrowane podczas procesu ich transmisji. Szyfrowanie OTW pozwala na wykonanie tego zadania: szyfrowania danych podczas ich transmisji w sieci pomiędzy klientem i serwerem. Przy wykorzystaniu szyfrowania OTW należy pamiętać, aby szyfrowanie łącza transmisyjnego było na takim samym poziomie bezpieczeństwa jak szyfrowanie tabeli lub kolumn. Można korzystać z silnych lub słabych algorytmów szyfrowania, jednak przy wykorzystaniu silnych algorytmów (AES), należy uzyskać dodatkową bezpłatną licencję, nie zawartą w pakiecie.

Szyfrowanie kopii zapasowych
Podczas szyfrowania całej tabeli w bazie danych lub którąkolwiek z jej kolumn, należy także szyfrować jej kopie zapasowe. Kopia zapasowa zostanie odszyfrowana podczas procesu jej przywracania.

InterBase SMP 2009 w wersji To-Go
Wersja InterBase To-Go jest małą i przenośną wersją pakietu InterBase Desktop. Szczególnie polecana do wykorzystania w przypadku aplikacji obsługujących małe rozwiązania jednostanowiskowe oraz aplikacji typu kiosk IT, jak też rozwiązań typu VAR (Value Added Reseller) zbudowanych z wykorzystaniem InterBase. Wersja InterBase To-Go nie musi być oddzielnie instalowana na żadnym serwerze oraz stacji roboczej użytkownika końcowego.