InterBase XE7

Baza danych przygotowana do działania na różnych urządzeniach

Szukasz szybkiej i "lekkiej" bazy danych? Chcesz zapewnić swoim danym pełne bezpieczeństwo oraz dostępność (24/7)? Chcesz dostarczać aplikacje działające na różnych platformach? Embarcadero® InterBase® XE7 jest relacyjną, bezpieczną i wieloplatformową bazą danych. Jest to idealne rozwiązaniem dla programistów którzy szukają wydajnej, elastycznej i bezobsługowej platformy bazodanowej zintegrowanej ze swoimi międzyplatformowymi rozwiązaniami. InterBase XE7 pozwala na pełną kontrolę dostępu do danych, zarządzanie zmianą w ich obszarze, posiada system automatycznego przywracania po awariach oraz system zapisu w dzienniku (ang. journaling). Rozwiązanie wspiera wszystkie popularne sterowniki bazodanowe w celu zapewnienia większej elastyczności przy wdrażaniu rozwiązań.

Change Views

Change Views from InterBase introduce a new paradigm to the common question software architects have; How to manage changes between databases and devices? Today's software (data) landscape is commonly dominated from the need to have the business data, or subsets of, on multiple servers and devices – and this is where Change Views brand new approach makes drastic simplifications across the product development lifecycle. Change Views answers the objections and worries a data architect has around identifying and tracking changes. Rather than using timestamp fields or triggers, InterBase's patented subscription approach based on top of its multigenerational architecture delivers:

  • Field level change tracking
  • Scalable tracking with near zero performance impact, regardless of the number of users
  • Full visibility of changes that have happened concurrently
  • Inbuilt avoidance of notification of your own changes

In summary – Change Views allows you to easily:

  • View and query via SQL what has changed
  • Keep in control of data cost by moving only the data you need to move
  • Keep you caches up to date in the fastest time possible by moving the smallest dataset possible
  • Avoid complicated system configuration with redundant fields

When using Change views, new faster support for backup is provided via Incremental Data Dumps.

Brak czynności administracyjnych. Niskie obciążenie systemu

InterBase XE7 jest idealnym rozwiązaniem dla firm typu ISV (niezależni producenci oprogramowania), OEM i VAR, które potrzebują kompaktowej bazy danych, mającej niewielkie wymagania systemowe, niski koszt utrzymania ale jednocześnie posiadającej funkcjonalność wymaganą przez aplikacje o krytycznych znaczeniu (w tym działających w trybie 24/7). InterBase nie korzysta z mechanizmu transakcyjnego loga - jest oparty o system księgowania (ang. journaling) oraz o wielogeneracyjny silnik zapisu danych, który zachowuje poprzednie kopie danych.

Dzięki temu serwer potrafi automatycznie przywrócić bazę danych do ostatniego spójnego stanu w momencie awarii lub utraty stabilności przez serwer. InterBase potrafi sprawnie działać wiele lat bez interwencji administratora.

Pełne bezpieczeństwo

Zagwarantowanie bezpieczeństwa danych jest jednym z "gorących" tematów dzisiejszego biznesu. Utrata danych np. w wyniku ataku hakerskiego może przyczynić się do utraty klientów i reputacji firmy, zastosowania regulacji prawnych ze strony nadzorujących urzędów, a nawet nałożenia dotkliwych kar pieniężnych. InterBase oferuje możliwości szyfrowania wybranych danych, np. poufnych informacji o krytycznym znaczeniu dla firmy. Szyfrowanie może obejmować całe bazy lub tylko wybrane kolumny i wiersze. InterBase może szyfrować nie tylko dane przechowywane w bazie, ale również dane podczas ich transmisji w sieci oraz przechowywane w formie kopii zapasowych. InterBase XE7 wspiera standardy szyfrowania silnym algorytmem Advance Encryption Standard (AES) oraz standardy szyfrowania szybkim algorytmem Data Encryption Standard (DES).

Niższe ryzyko i koszty przy tworzeniu i wdrażaniu

InterBase pozwala na ograniczenie kosztów na każdym etapie tworzenia aplikacji (zarówno jej projektowania jak i działania)

Korzystanie z InterBase pozwala na zmniejszenie całościowych kosztów posiadania bazy danych. Ograniczenie kosztownych testów i szybsze wprowadzanie na rynek produktów jest możliwe dzięki wykorzystaniu wbudowanego w serwer szyfrowania, polityce zapewnienia dostępności danych (użytkownik / rola), jak też możliwości księgowania i przywracania bazy po awarii. Wszystko to przy zerowych kosztach związanych z administrowaniem samą bazą oraz wsparciem dostępnym na całym świecie, oferowanym przez Embarcadero i jego partnerów.

Szybkość i wysoka wydajność

InterBase wykorzystuje ponad 10-cio letnie doświadczenie Embarcadero w dostarczaniu rozwiązań wspierających wielowątkową architekturę (SMP). InterBase pozwala na wykorzystanie współczesnych, wieloprocesorowych i wielordzeniowych systemów, przy jednoczesnym unikalnym podejściu do wersjonowania, w celu błyskawicznego pobierania i aktualizowania danych.

Nowość w XE7 - funkcja Incremental Data Dumps pozwala na szybkie i regularne tworzenie "przyrostowych"kopii zapasowych nawet w przypadku największych baz danych.

Integracja z najlepszymi narzędziami programistycznymi

InterBase wspiera wszystkie główne języki programowania, w tym Java, C, C++, .NET, Delphi, PHP i Ruby. Darmowa wersja dla programistów jest zintegrowana z narzędziami C++Builder, RAD Studio, Delphi i Appmethod, dzięki czemu wdrażając projekty RAD na dowolnej platformie, InterBase może być automatycznie wdrażany razem z nimi. Programiści .NET korzystający z Visual Studio mogą korzystać z InterBase poprzez ADO. NET lub konektory ODBC.

Udostępnij swoja bazę w chmurze lub korzystaj z niej lokalnie

Wykorzystaj możliwości chmury i wdrażaj InterBase w środowisku cloud computing gwarantując aplikacjom stały dostęp do danych. Możesz także „trzymać” bazę na lokalnym komputerze w celu zagwarantowania danym wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszej wydajności serwera bazodanowego.

Darmowa wersja InterBase IBLite

Oparta na InterBase XE3 ToGo, wersja IBLite jest darmową wersją serwera korzystającą z tego samego silnika bazodanowego. Brak czynności instalacyjnych pozwala na bardzo proste wdrażanie IBLite, porównywalne do dołączenia wymaganych plików do aplikacji. IBLite dostarcza główną funkcjonalność serwera InterBase w ramach osadzonej, wieloplatformowej i łatwej w użyciu bazy całkowicie Gratis - IBLite korzysta także z takiej samej struktury dysku do przechowywania danych, pozwalając na realne przenoszenie danych pomiędzy platformami Windows, Mac OS X, Android i iOS, znacznie ułatwiając i ograniczając koszt tworzenia aplikacji w ramach całego cyklu produkcji oprogramowania!

IBLite XE3 jest zawarty w RAD Studio XE7 (wszystkie wersje) i Delphi XE7 (w przypadku wersji Professional z dodatkiem Mobile Pack). Potrzebujesz więcej? Aktualizując IBLite do wersji InterBase ToGo otrzymujesz dodatkową funkcjonalność w tym szyfrowanie, wsparcie urządzeń wielordzeniowych oraz systemów bazodanowych wykorzystujących duże pliki.


VIDEO - Co nowego w InterBase