Korzystasz ze starszej wersji RAD Studio? Zobacz co jest nowego w wersji XE5

RAD Studio XE5

Tworzenie natywnych aplikacji Windows, Mac i mobilnych

Embarcadero RAD Studio XE5 jest rozwiązaniem programistycznym do tworzenia prawdziwie natywnych aplikacji Windows, Android, iOS i OS X. Dostarczaj aplikacje dla wszystkich platform wykorzystując pojedynczą bazę kodu bez ograniczeń o obszarach funkcjonalności, jakości oraz wydajności tworzonych produktów. Dostarczaj rozwiązania dla największej grupy użytkowników aplikacji mobilnych i desktopowych na całym świecie. RAD Studio XE5 zawiera Delphi XE5, C++Builder XE5 i HTML5 Builder XE5.

  • Tworzenie szybkich, natywnych aplikacji Windows, Mac i mobilnych
  • Raz napisany kod może być skompilowany zarówno dla platformy Android, jak i iOS
  • Tworzenie 64-bitowych aplikacji Windows
  • Pełna łączność z bazami danych dzięki FireDAC
  • Nowy wygląd aplikacji dzięki stylom VCL
  • Szybkie i łatwe łączenie danych dzięki technologii LiveBindings
  • Dostęp do usług w chmurze i usług sieciowych


Tworzenie szybkich, natywnych aplikacji Windows, Mac i mobilnych

Dzięki RAD Studio XE5 nie musisz prowadzić jednocześnie wielu projektów, aby tworzyć natywne aplikacje dla komputerów PC, tabletów i smartfonów, dedykowanych różnym platformom (Android, iOS, Windows, Mac). W Delphi XE5 możesz zrobić to w ramach pojedynczych projektów. Tworzone aplikacje w pełni wykorzystują możliwości i wydajność docelowych urządzeń, są wolne od języków skryptowych i dodatkowych maszyn wirtualnych.


Łatwe tworzenie aplikacji dla platform Android i iOS

Delphi XE5 pozwala na tworzenie natywnych aplikacji dla obu platform mobilnych, przy wykorzystaniu pojedynczej bazy kodu źródłowego. Aplikacje zapewniają pełen dostęp do funkcjonalności i usług dostarczanych przez urządzenia mobilne (m.in. sensorów) oraz gwarantują najwyższą wydajność dzięki natywnemu wsparciu procesorów GPU i CPU.
Zobacz więcej >>


Tworzenie aplikacji Windows 32 / 64 bit

Teraz możesz dostarczać aplikacje Win 64 stworzone w C++ i Delphi, które w pełni wykorzystują najnowsze możliwości nowoczesnych urządzeń, korzystają z dostępności większej ilości pamięci oraz charakteryzują się większą wydajnością. Wszystkie dostępne rozwiązania wspierają tworzenia aplikacji dla platformy Windows 64, w tym FM, VCL, RTL, kompilatory i debuger, wspierając szybka migrację istniejących aplikacji do architektury 64 bitów.
Zobacz więcej >>


Pełna łączność z bazami danych dzięki FireDAC

RAD Studio zawiera bibliotekę FireDAC (Universal Data Access library) wspierającą tworzenie aplikacji dla wielu różnych urządzeń łączących się z korporacyjnymi bazami danych. FireDAC pozwala na szybki i natywny dostęp z poziomu aplikacji stworzonej w Delphi i C++Builder do baz InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, Firebird, Access, Informix, DataSnap i wielu innych
Zobacz więcej >>


Nowy wygląd aplikacji dzięki stylom VCL

Wykorzystaj style VCL w celu zapewnienia tworzonym aplikacjom wyjątkowego wyglądu. Style "odnoszą się" do istniejących już komponentów i elementów UI, dzięki czemu łatwo jest uzyskać pożądaną zamianę wyglądu istniejącej aplikacji bez potrzeby wymiany komponentów na nowe. Wybierz spośród zawartych w pakiecie profesjonalnych styli lub wykorzystaj Style Designer'a do dostosowania lub stworzenia własnych.


Szybkie i łatwe łączenie danych dzięki technologii LiveBindings

Technologia LiveBindings pozwala na łączenie elementów interfejsu użytkownika z właściwościami obiektów lub polami zbioru danych. Wizualna warstwa projektowa pozwala na łączenie danych i elementów UI w bardzo prosty sposób - wystarczy narysować linię pomiędzy komponentami. Sprawdź jak bardzo LiveBindings ułatwia tworzenie aplikacji korzystających z baz danych oraz cechujących się rozbudowanym UI
Zobacz więcej >>


Jedna baza kodu, jeden zespół

Korzystając z RAD Studio programiści mogą tworzyć prototypy oraz pracować nad natywnymi aplikacjami C++ i Delphi dla wielu różnych urządzeń jednocześnie. Nie ma potrzeby powielania projektów, harmonogramów i budżetów na oddzielne zespoły, narzędzia, języki programowania i biblioteki w celu dostarczenia aplikacji dla różnorodnych platform.
Zobacz więcej >>


Korzystasz z wcześniejszej wersji RAD Studio?

Jeśli jesteś programistą aplikacji Windows i korzystasz z jednej z wcześniejszych wersji RAD Studio, znajdziesz w XE5 wiele nowych elementów. Oprócz tworzenia aplikacji mobilnych środowisko zawiera wiele nowych właściwości i funkcjonalności z obszaru programowania z wykorzystaniem biblioteki VCL - elementów dodawanych na przestrzeni ostatnich lat do kolejnych wersji Delphi.

FireDAC
Korzystaj z szybkiej i wydajnej biblioteki dostępu do danych! FireDAC umożliwia natywny, bezpośredni i szybki dostęp z poziomu Delphi i C++Builder do baz InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, Firebird, Access, Informix, DataSnap i wielu innych.
Nowe wsparcie REST Client
Łatwo wywołuj usługi REST dostarczane przez firmy trzecie w postaci zewnętrznego API, ze wsparciem autoryzacji oraz możliwością przekształcania odpowiedzi JSON na zbiory danych.
Technologia LiveBindings
Wykorzystaj w aplikacjach technologię LiveBindings pozwalającą na szybkie i łatwe łączenie danych z powiązanymi obiektami, innymi obiektami lub zbiorami danych - bez konieczności pisania ani jednej linijki kodu.
Style VCL
Kontroluj i zmieniaj wygląd gotowych aplikacji VCL korzystając z palety styli VCL - dopasuj styl każdej kontrolki oraz styl związany z jej statusem Więcej informacji
Wsparcie Windows 64-bit
Dostarczaj wydajne aplikacje Windows 64-bit wykorzystujące pełne możliwości nowoczesnych komputerów oraz korzystające z dostępności większych zasobów pamięci.
Tablety Surface Pro
Twórz aplikacje zgodne ze stylami Windows 8 dzięki interfejsowi Metropolis UI dostępnemu w Delphi.

Zobacz więcej powodów dla których warto korzystać z najnowszej wersji XE5 w porównaniu z RAD Studio 2009, RAD Studio XE oraz RAD Studio XE2 - XE4.


Twoja licencja RAD Studio XE5 jest gotowa na doładowanie

Korzystaj z każdej ważnej aktualizacji na przestrzeni całego roku za cenę mniejszą niż koszt pojedynczego upgrade’u! Możesz zacząć od nabycia wersji XE5 (licencja dla nowego użytkownika lub Upgrade). W momencie wprowadzenia na rynek kolejnej wersji narzędzia będziesz mógł „doładować” swoją licencję korzystając z najniższej ceny
Zobacz więcej >>


Szybko wprowadzaj aplikacje na rynek

Dostarczaj aplikacje biznesowe do 10x szybciej dzięki wizualnemu programowaniu oraz wbudowanemu wsparciu korporacyjnych baz danych. Projektuj i twórz aplikacje korzystając z rozszerzalnej i elastycznej biblioteki wizualnych komponentów. Błyskawiczne testowanie aplikacji bezpośrednio na urządzeniu pozwala na sprawniejsze dostarczanie stabilnych i bezbłędnych rozwiązań.
Zobacz więcej >>


[Rozmiar: 31319 bajtów] Tworzenia aplikacji klienckich i serwerowych korzystających z korporacyjnych danych i usług

Dzięki RAD Studio - narzędziu ułatwiającemu dostarczanie aplikacji dla wieli różnych urządzeń - możesz tworzyć aplikacje w pełni wspierające procesy komunikacyjne w czasie rzeczywistym i zapewniające dostęp do korporacyjnych danych i usług w chmurze. Wszystkie technologie są dostępne w środowisku RAD Studio w wersji Enterprise oraz wyższych (wersja Professional zawiera ograniczoną funkcjonalność w obszarze tworzenia aplikacji bazodanowych).
Zobacz więcej >>


Większe bezpieczeństwo i kontrola

Wielu dostawców rozwiązań programistycznych umożliwia programowanie aplikacji wieloplatformowych korzystając z języków skryptowych i środowisk uruchomieniowych. Aplikacje RAD Studio są wolne od tych elementów. Dzięki temu możesz tworzyć prawdziwie natywne, wieloplatformowe aplikacje, z kodem wykonywanym bezpośrednio na urządzeniu. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa oprogramowania oraz ograniczenie ryzyka ataków ze strony firm trzecich. Zobacz więcej


Nagradzane rozwiązane

RAD Studio zdobyło wiele nagród w międzynarodowych i lokalnych konkursach na najlepsze rozwiązanie programistyczne. Jest obecnie używane przez miliony programistów na całym świecie oraz aktywnie wspierane przez silną społeczność użytkowników, programistów, partnerów technologicznych i dostawców komponentów.