RAD Studio XE7

Kompletne rozwiązanie do tworzenia połączonych aplikacji (ang. connected apps) Windows, Mac, iOS, Android, w tym dla gadżetów elektronicznych i urządzeń przenośnych

Embarcadero RAD Studio XE7 pozwala na szybkie tworzenie otwartych aplikacji Windows, Android, iOS i OS X, działających między innymi na urządzeniach przenośnych i gadżetach elektronicznych. Rozszerz możliwości i funkcjonalność istniejących już aplikacji Windows dostarczając aplikacje mobilne oraz aplikacje dla urządzeń przenośnych wspierających działanie rozwiązań desktopowych. Dostarczaj wydajne, natywnie kompilowane aplikacje, które łatwo łączą się z korporacyjnymi serwerami bazodanowymi, usługami w chmurze, urządzaniami, sensorami i gadżetami.

  • Tworzenie szybkich, natywnych aplikacji Windows, Mac i mobilnych z jednego kodu
  • Tworzenie aplikacji Win 64 oraz dostarczanie wielowątkowego kodu dzięki bibliotekom "Parallel Library"
  • Łączenie dowolnych kontrolek z obiektami lub danymi dzięki technologii LiveBindings
  • Pełna łączność z bazami danych dzięki komponentom FireDAC
  • Nowoczesny wygląd aplikacji Windows dzięki nowym stylom i rozszerzeniom
  • Rozszerzanie funkcjonalności aplikacji desktopowych poprzez podłączenie do nich aplikacji mobilnych i urządzeń przenośnych
  • Łączenie z dostawcami usług BaaS oraz usług w chmurze z wykorzystaniem technologii REST
  • Łatwa we wdrażaniu, niezależna od systemu, skalowalna i bezpieczna warstwa pośrednia pozwalająca na otwarcie korporacyjnych aplikacji na świat rozwiązań mobilnych
  • Szybki start, szybkie rezultaty

FireUI: rewolucja w tworzeniu interfejsów użytkownika dla wielu urządzeń o różnych parametrach sprzętowych i systemowych

FireUI

RAD Studio XE7 pozwala na zwielokrotnienie rezultatów pracy programisty dzięki funkcjonalności FireUI, umożliwiającej zespołowi szybkie dostarczanie natywnych aplikacji dla komputerów PC, tabletów, smartphonów a nawet urządzeń przenośnych jak Google Glass, z wykorzystaniem pojedynczej bazy kodu. Rozwijaj jeden projekt jednocześnie dla wielu platform i urządzeń. Wykorzystaj jedną wspólną formatkę typu master oraz dopasowuj widoki dedykowane dla wybranych platform z uwzględnieniem specyficznych właściwości urządzeń. Utrzymuj jeden wspólny kod źródłowy bez utraty zgodności ze natywną specyfikacją poszczególnych platform.

IoT-simple-gfx250 Rozszerz funkcjonalność aplikacji Windows dzięki podłączeniu do nich aplikacji mobilnych, urządzeń przenośnych i gadżetów elektronicznych przez sieć WiFi lub Bluetooth

Rozbuduj istniejącą funkcjonalność aplikacji VCL dla Windows poprzez łatwe podłączanie do nich urządzeń mobilnych, przenośnych oraz gadżetów elektronicznych, wykorzystując Internet lub sieci Bluetooth i Bluetooth LE. Poznaj nowe komponenty połączeniowe (app tethering components) i skorzystaj w rozwiązaniach VCL z funkcjonalności, jaką dają nowoczesne gadżety elektroniczne i urządzenia korzystające z różnych sensorów, w tym akcelerometru, GPS i czujników zbliżeniowych.

Compile to Android and iOS Łatwe tworzenie i kompilacja aplikacji dla platform Android i iOS

RAD Studio XE7 jako jedyne narzędzie programistyczne pozwala na tworzenie natywnych aplikacji dla obu platform mobilnych, przy wykorzystaniu pojedynczej bazy kodu źródłowego. Aplikacje zapewniają pełen dostęp do funkcjonalności i usług dostarczanych przez urządzenia mobilne (m.in. sensorów) oraz gwarantują najwyższą wydajność dzięki natywnemu wsparciu procesorów GPU i CPU.

Build 64-bit apps Nowość! Twórz aplikacje Win 32, Win 64, iOS, Android i Mac OS X wykorzystujące możliwości kodu wielowątkowego

Nowość w RAD Studio XE7! Nowa biblioteka programowania wielowątkowego (Parallel Programming library) znacznie zwiększa wydajność kodu C++ oraz Object Pascal, dzięki jego równoległemu wykonywaniu można teraz w pełni wykorzystać możliwości procesorów wielordzeniowych. Dostarczaj 64-bitowe aplikacje Windows napisane w C++ oraz Object Pascalu, wykorzystujące możliwości najnowszego sprzętu oraz uzyskaj dostęp do gigabajtów pamięci. Wszystkie składniki środowiska przeznaczone dla Windows wspierają 64-bitowość, w tym biblioteka VCL, FMX, RTL oraz kompilator i debuger. Migracja istniejących 32-bitowych aplikacji VCL do 64-bitów oraz przebudowa algorytmów sekwencyjnych na równoległe jest maksymalnie prosta i pozwala w krótkim czasie osiągnąć większą wydajność.

new VCL styles Nadaj swoim aplikacjom wygląd zgodny z Windows 7 i 8.1 dzięki nowym stylom VCL

Zastosuj nowoczesne style Windows 7 lub 8.1 oraz nowe niestandardowe style. Wykorzystaj Style VCL, aby nadać spersonalizowany wygląd i odpowiedni „klimat” tworzonym aplikacjom. Style zmieniają wygląd dodanych wcześniej kontrolek interfejsu użytkownika, dzięki czemu błyskawicznie można zmienić wygląd istniejącej aplikacji bez potrzeby wymiany komponentów na nowe. Wybierz spośród zawartych w pakiecie profesjonalnych styli lub wykorzystaj Style Designer'a do dostosowania lub stworzenia własnych. Do RAD Studio XE7 zostały dodane całkiem nowe style w porównaniu do wcześniejszych wersji środowiska.

QPS – Quality (Jakość), Performance (Wydajność) i Stability (Stabilność)

RAD Studio XE7 jest rozwijanym rozwiązaniem - celem jest zapewnienie jego najwyższej jakości, wydajności i stabilności. Naprawiono ponad 2000 błędów, w tym rozwiązano 250 związanych z wykorzystaniem bibliotek VCL i RTL. Usprawniono także wydajność działania i szybkość uruchamiania narzędzia.

FireDAC Pełna łączność z bazami danych dzięki FireDAC

RAD Studio zawiera bibliotekę FireDAC (Universal Data Access library) wspierającą tworzenie aplikacji dla wielu różnych urządzeń łączących się z korporacyjnymi bazami danych oraz korzystających z wbudowanych baz danych. FireDAC pozwala na szybki i natywny dostęp z poziomu aplikacji stworzonej w Delphi i C++Builder do baz InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, Firebird, Access, Informix, usług Enteprise Mobility Services i wielu innych.

EMS-gfx300 Zmobilizuj swoich pracowników szybciej i sprawniej dzięki nowym usługom Enterprise Mobility Services

Nowość w RAD Studio XE7!Usługi Enterprise Mobility Services (EMS) to nowe rozwiązanie przygotowane „pod klucz” dla współczesnych wzajemnie połączonych a jednocześnie rozproszonych geograficznie aplikacji. Podłącz aplikacje desktopowe i mobilne do gotowej platformy serwerowej udostępniającej przez interfejsy REST funkcje biznesowe i dane w sposób bezpieczny i łatwy do zarządzania. Dzięki otwartemu API do serwerów EMS można podłączyć nie tylko aplikacje.

rest300x171 Łączenie z dostawcami usług BaaS oraz usług w chmurze dzięki technologii REST

Wykorzystaj w swoich aplikacjach oparte na chmurze usługi typu Back-end as a Service (BaaS), dostarczane przez firmy Kinvey i Parse i App42, w tym z funkcji powiadomień, zarządzania użytkownikami oraz możliwości przechowywania danych w chmurze. Uzyskaj łatwy dostęp do tych usług w chmurze bez konieczności tworzenia ich samemu oraz ich późniejszego utrzymywania. Dodaj do aplikacji uwierzytelnianie użytkowników, notyfikacje typu push w celu ich lepszej kontroli. Wykorzystaj dostęp do przechowywania danych i obiektów w chmurze. Biblioteka REST Client, dostępna dla wszystkich platform, ułatwia wywoływanie usług REST przez dowolnych dostawców, w tym Facebook, eBay, Amazon i Google.

Szybkie i łatwe łączenie obiektów, danych i elementów UI

Technologia LiveBindings pozwala na łączenie elementów interfejsu użytkownika z właściwościami obiektów lub polami zbioru danych. Wizualna warstwa projektowa pozwala na łączenie danych i elementów UI w bardzo prosty sposób - wystarczy narysować linię pomiędzy komponentami. Sprawdź jak bardzo LiveBindings ułatwia tworzenie aplikacji korzystających z baz danych oraz cechujących się rozbudowanym UI.

one code base

Jedna baza kodu, jeden zespół

Korzystając z RAD Studio programiści pracujący w ramach jednego zespołu projektowego mogą tworzyć prototypy oraz pracować nad natywnymi aplikacjami C++ i Delphi Object Pascal dla wielu różnych urządzeń jednocześnie. Nie ma potrzeby powielania projektów, harmonogramów i budżetów na oddzielne zespoły, narzędzia, języki programowania i biblioteki w celu dostarczenia aplikacji dla różnorodnych platform.

meetnotes300 Szybki start, szybkie rezultaty

Projektuj i twórz aplikacje korzystając z elastycznej biblioteki wizualnych komponentów. Błyskawiczne prototypowanie pozwala na tworzenie wizualnych prototypów działających bezpośrednio na urządzeniu docelowym. Wizualne programowanie, łatwy z nauce język oraz wbudowane wsparcie dla korporacyjnych baz danych pozwalają na osiąganie imponujących rezultatów przy mniejszym wysiłku.

MDAP Graphicrad300 Tworzenie połączonych aplikacji (ang. connected apps) klienckich i serwerowych korzystających z korporacyjnych danych i usług

Dzięki RAD Studio XE7 - narzędziu ułatwiającemu dostarczanie aplikacji dla wieli różnych urządzeń i korzystającym z DataSnap SDK - możesz tworzyć aplikacje w pełni wspierające procesy komunikacyjne w czasie rzeczywistym i zapewniające dostęp do korporacyjnych danych i usług w chmurze. Wszystkie technologie są dostępne w środowisku RAD Studio w wersji Enterprise oraz wyższych (wersja Professional zawiera ograniczoną funkcjonalność w obszarze tworzenia aplikacji bazodanowych).

Architektura VCL i FMX
Tworzenie aplikacji Windows, Mac i mobilnych
DataSnap
Tworzenie serwerów warstwy pośredniej
REST i BaaS
Dostęp do opartych na chmurze usług RESTful
FireDAC
Łączenie z lokalnymi i korporacyjnymi źródłami danych

RAD Studio awards Nagradzane rozwiązanie

RAD Studio zdobyło wiele nagród w międzynarodowych i lokalnych konkursach na najlepsze rozwiązanie programistyczne. Jest obecnie używane przez miliony programistów na całym świecie oraz aktywnie wspierane przez silną społeczność użytkowników, programistów, partnerów technologicznych i dostawców komponentów.

Zacznij programowanie w Delphi już dzisiaj

Wersja testowa

pobierz w pełni funkcjonalną, 30-to dniową wersję testową RAD Studio XE7

Pobierz >

Kup RAD Studio

Kup licencję, pobierz produkt i rozpocznij programowanie nowoczesnych aplikacji.

Sprawdź ceny >

Więcej informacji

Zasoby i materiały, które pomogą Ci rozpocząć prace z RAD Studio XE7

Zacznij teraz >