Delphi - jedno z najlepszych narzędzi RAD wspiera programistów już od 25 lat.
 
Z okazji urodzin wprowadzenia środowiska na rynek, do każdej zakupionej licencji dodajemy wyjątkowe narzędzie - scyzoryk Victorinox

(promocja obowiązuje od 5 do 29 lutego 2020)


Przy zakupie Delphi, C++Builder lub RAD Studio w wersji Enterprise lub Architect otrzymasz oryginalny scyzoryk Victorinox Hiker gratis.

Przy zakupie Delphi, C++Builder lub RAD Studio w wersji Professional otrzymasz oryginalny scyzoryk Victorinox Bantam gratis.

Victorinox Hiker
Scyzoryk średniej wielkości. Jeśli jesteś posiadaczem noża oficerskiego, wiedz, że trzymasz w dłoni przeszło 100 lat tradycji Victorinox. Hiker to kontynuacja legendy szwajcarskich noży oficerskich. Jest to scyzoryk przeznaczony dla tych, którzy dopiero na łonie natury czują się jak w domu. Jego 13 funkcji to wszystko, czego potrzeba podczas wycieczek w teren. Wystarczy, że na wszelki wypadek wrzucisz go do plecaka, a będziesz mógł ze spokojem skupić się na podziwianiu pięknych widoków. Z nim będziesz zawsze gotowy na wszystko.

Więcej o scyzoryku na stronie Victorinox
 
Victorinox Bantam
Scyzoryk średniej wielkości z 8 funkcjami. Bantam – powrót do korzeni. Nie ma rzeczy niemożliwych dla tego cienkiego, wielofunkcyjnego scyzoryka z dużym ostrzem wyposażonego w 8 podstawowych funkcji (m.in. śrubokręt oraz przyrząd do zdejmowania izolacji). Dostępny w ikonicznej, dobrze rozpoznawalnej czerwieni. Bantam to idealny towarzysz codziennych i niecodziennych przygód. Prosty, lekki i wszechstronny.

Więcej o scyzoryku na stronie Victorinox

Produkty biorące udział w promocji:

 • Delphi 10.3 Professional / Enterprise / Architect
 • C++Builder 10.3 Professional / Enterprise / Architect
 • RAD Studio 10.3 Professional / Enterprise / Architect

Promocja dotyczy produktów zakupionych w okresie od 5 lutego 2020 do 29 lutego 2020. Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz odnowień subskrypcji (subscription renewal).

Szczegółowe zasady udziału w promocji określa poniższy regulamin akcji promocyjnej: Promocja - scyzoryk Victorinox Gratis. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem BSC Polska
 


Regulamin akcji promocyjnej "Promocja - scyzoryk Victorinox Gratis":

 1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BSC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 1 [dalej "Spółka"].
   
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej to okres od dnia 5 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r.
   
 3. Produkty objęte akcją promocyjną:
  • Delphi 10.3 Professional / Enterprise / Architect
  • C++Builder 10.3 Professional / Enterprise / Architect
  • RAD Studio 10.3 Professional / Enterprise / Architect
    
  Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz licencji nabytych w ramach programu odnowień usługi subskrypcji).
   
 4. Akcja promocyjna polega na tym, iż kontrahent Spółki, który jest użytkownikiem końcowym produktów [dalej "Nabywca"], składa w Spółce zamówienie na produkt objęty promocją, za co otrzymuje - z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu - jako nagrodę scyzoryk Victorinox [dalej "Nagroda"]. Przy zamówieniu produktów objętych promocją w wersji Professional Nabywca otrzymuje jako Nagrodę scyzoryk Victorinux Bantam. Przy zamówieniu produktów objętych promocją w wersji Enterprise lub Architect Nabywca otrzymuje jako Nagrodę scyzoryk Victorinux Hiker. Jako Nagrody mogą być wydawane także inne przedmioty o zbliżonej wartości rynkowej oraz funkcjonalności.
   
 5. Każdy zamówiony przez Nabywcę produkt spełniający warunki promocji uprawnia do otrzymania Nagrody. Z zastrzeżeniem jednak, iż Nabywca może otrzymać maksymalnie trzy Nagrody w trakcie obowiązywania promocji. Po wyczerpaniu maksymalnej liczby możliwych do otrzymania Nagród dla jednego Nabywcy, dalsze zakupy Nabywcy nie będą objęte promocją.
   
 6. Nagrody przysługiwać będą wyłącznie z tytułu zamówień złożonych w czasie trwania Akcji promocyjnej lub do wyczerpania puli Nagród, jeśli nastąpi to przed zakończeniem Akcji promocyjnej. O wyczerpaniu puli Nagród Spółka ogłosi w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin.
   
 7. Nagrodami honorowane będą wyłącznie zamówienia, które zostaną w całości zrealizowane. Przez zamówienie zrealizowane w całości rozumie się zamówienie, na które została wystawiona faktura i za które Spółka otrzymała całkowitą zapłatę w podanym w fakturze VAT lub fakturze pro forma terminie płatności.
   
 8. UWAGA: ze względu na epidemię zdecydowaliśmy się przesunąć termin wysyłki do końca kwietnia. Nagrody zostaną wręczone Nabywcom najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. za pokwitowaniem odbioru. W przypadku niemożności osobistego odbioru Nagroda zostanie Nabywcy doręczona za pomocą poczty kurierskiej z protokołem przekazania, który Nabywca zobowiązany jest podpisać i odesłać na adres siedziby Spółki.
   
 9. Nagrody są objęte gwarancją producenta, której termin biegnie od dnia nabycia Nagrody przez Spółkę. Wadliwe Nagrody muszą być zwrócone do Spółki razem z oryginalnym opakowaniem, bez którego nie będzie możliwa wymiana lub naprawa Nagrody.
   
 10. Nabywcy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Spółkę ich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
   
 11. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana nastąpi przez ogłoszenie zmienionego Regulaminu w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin. Udział Nabywcy w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez niego zasad Akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
   
 12. Prawa i obowiązki Spółki oraz Nabywców określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie dane o Akcji promocyjnej przekazywane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.