Nowoczesne aplikacje Web w RAD Studio
- warsztaty techniczne

Zapraszamy do udziału w warsztatach Nowoczesne aplikacje Web w RAD Studio

W czasie warsztatów omówimy i zaprezentujemy zasady tworzenia nowoczesnych aplikacji wielowarstwowych w RAD Studio z wykorzystaniem platformy ExtJS.

Stworzona w czasie warsztatów aplikacja będzie składała się z serwera aplikacyjnego RAD Serwer, którego logikę biznesową oprogramujemy w Delphi (można to także zrobić w C++Builder). Warstwa wizualna aplikacji zostanie stworzona w języku JavaScript z wykorzystanie platformy ExtJS.

Platforma ExtJS, od niedawna włączona do oferty Embarcadero, jest bardzo wydajnym, a przy okazji niezwykle elastycznym sposobem budowania aplikacji Web w języku JavaScript.

 

DATA GODZINA MIASTO MIEJSCE
16 listopada 2017 10:00 - 14:10 Katowice Park Hotel Diament
20 listopada 2017 10:00 - 14:10 Warszawa Golden Floor Tower

 

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

 • Budowa serwera REST za pomocą RAD Server.
  • omówienie zasady działanie serwera RAD Server;
  • stworzenie nowego projektu;
  • konfiguracja środowiska wdrożeniowego
  • stworzenie logiki biznesowej w języku Delphi (możliwa jest budowa analogicznego projektu w C++) łączącej się z serwerem SQL przez komponenty FireDAC.
    
 • Tworzenie warstwy wizualnej w ExtJS
  • wprowadzenie do JavaScript;
  • wprowadzenie do narzędzi deweloperskich Chrome;
  • wizualne budowanie interfejsów ExtJS;
  • demonstracja kompletnego rozwiązania.

Wymagania

Uczestnik warsztatu musi być legalnym użytkownikiem Delphi
W warsztatach będzie można uczestniczyć jako słuchacz, jeśli jednak chcecie Państwo aktywnie wziąć w nich udział to wymagane jest przygotowanie następujących elementów:

 1. komputer przenośny z zainstalowanym środowiskiem programistycznym RAD Studio lub Delphi (najlepiej w wersji Tokyo);
 2. serwer InterBase lub Firebird w wersji pełnej lub deweloperskiej;
 3. dostęp do przykładowej bazy danych Employee (InterBase / Firebird);
 4. zainstalowanie wersji próbnej środowiska ExtJS;
 5. aktualna wersja przeglądarki Chrome;
 6. zalecamy instalację dowolnego edytora tekstowego ze wsparciem dla JavaScript, np. Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, WebStorm, itp.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego

Uwaga - ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc - z jednej firmy może zgłosić się tylko jedna osoba. Zgłoszenie chęci udziału zostanie przesłane do BSC Polska - o tym czy zostało zaakceptowane poinformujemy Państwa pocztą elektroniczną w ciągu najbliższych dni po zarejestrowaniu.

Trener:

Rejestracja na warsztaty

Inne informacje: