WAŻNE INFORMACJE
Cennik narzędzi RAD
Cennik - Delphi for PHP / RadPHP XE

Formularz zamówienia [dokument RTF] [spakowany ZIP]

Wszystkie kwoty są cenami netto w Euro.

Produkt Licencja Dostawa SKU Cena     Subskrypcja
HTML5 Builder XE3          
New User Named ESD PHBX03MLENWB0 € 371  
  Network Named AppWave PHBX03MLELWB0 € 371  
  Concurrent AppWave PHBX03MLETWB0 € 744  
Upgrade from RadPHP XE2, XE, or Delphi for PHP 1.0 or 2.0 Named ESD PHBX03MUENWB0 € 222  
  Network Named AppWave PHBX03MUELWB0 € 222  
  Concurrent AppWave PHBX03MUETWB0 € 445  
Media Kit None DVD APX000ELMXM80 € 40  
RadPHP XE2          
New User Named ESD PHBX02ELENWB0 € 371  
Media Kit (DVD Double Layer) - DVD APX000ELMXM70 € 40  
RadPHP XE          
New User Named ESD PHBX00ELENWB0 € 371  
Media Kit (DVD Double Layer) - DVD APX000ELMXM60 € 40  

Network Named User - Licencja wykorzystująca Embarcadero License Center (ELC) do centralnego zarządzania i dystrybucji licencji wewnątrz firmowej sieci. Licencja jest przypisana do użytkownika, nie do komputera. Użytkownicy mogą korzystać z niej z wielu komputerów.

Network Concurrent - Pula licencji dla autoryzowanych użytkowników.

ToolCloud - ToolCloud jest rozwiązaniem serwerowym pozwalającym na centralne zarządzanie licencjami, ustalanie i egzekwowanie polityki w obszarach licencjonowania i zasad przyznawania dostępu oraz udostępnianie narzędzi "na żądanie" przez użytkowników w sieci. ToolCloud wykorzystuje technologię Embarcadero InstantOn, dzięki której użytkownik ma natychmiastowy dostęp do narzędzi bazodanowych na dowolnym komputerze bez konieczności ich instalowania. Dostarczana funkcjonalność pozwala również użytkownikom na równoczesne uruchamianie starszych i nowszych wersji tego samego narzędzia bez konfliktów konfiguracyjnych.

Workstation (Named User) - Licencja umożliwiająca korzystanie z narzędzia jednemu użytkownikowi na ograniczonej liczbie komputerów.

New User - Cena Produktu dla nowego użytkownika, który nie posiada wcześniejszej wersji narzędzi firmy Embaracadero lub którego nie obowiązuje zakup w obniżonej cenie.

Upgrade - Cena Produktu dla użytkownika starszej wersji Produktu. Aktualizacja produktu i zakup wersji Upgrade wymaga udokumentowania posiadania odpowiednie wersji Produktu - preferowaną metodą jest przesłanie kopii dokumentu zakupu. W celu sprawdzenia możliwości aktualizacji Produktu proszę przejść do strony Warunki Aktualizacji.

ESD - Electronic Software Distribution - elektroniczna dystrybucja oprogramowania. Produkt dostarczany jest elektronicznie, zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej. Nie obejmuje fizycznego nośnika - tzw. Media Kit (zobacz poniżej). Drogą elektroniczną dostarczany jest niewielki program instalacyjny, który po uruchomieniu pobiera najbardziej aktualną wersję modułów instalacyjnych Produktu. Szczegóły w biurze BSC Polska.

ELS - Embarcadero License Server - wersja oprogramowania wymagająca instalacji serwera licencyjnego ELS. Serwer licencyjny umożliwia lokalne zarządzanie licencjami na serwerze klienta.

SKU - numer identyfikacyjny jednoznacznie określający kupowany składnik (Produkt, wersję, wariant licencyjny, metodę dotarczania, itd.)

Media Kit - Płyty DVD zawierające pełne wersje instalacyjne narzędzi Embarcadero. Przy zakupie narzędzi Media Kit jest opcjonalny i możliwe jest pobranie obrazu płyty DVD lub odpowiedniego instalatora z sieci Internet. Uwaga! Nie każdy napęd DVD potrafi poprawnie odczytać płyty Media Kit, wymagane jest posiadanie napędu DVD odczytującego płyty dwuwarstwowe (DVD DL - Double Layer). Nośniki Media Kit są wykonane wg. standardu DVD9 - dwuwarstwowe płyty DVD o pojemności 8,5GB.

Named - licencja typu named jest imienną licencją przeznaczoną dla jednego, określonego użytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu Produkt wymaga rejestracji użytkownika i firmy w bazie Embarcadero, a po każdej reinstalacji wymaga jest aktywacja na tego samego użytkownika. Rejestracja i aktywacja może być przeprowadzona w trybie on-line (wymaga dostępu do sieci Internet) lub off-line w przypadku braku dostępu do sieci Internet na stanowisku roboczym. Zgodnie z warunkami licencji tylko wskazany podczas rejestracji użytkownik może korzystać z produktu. Zmiana zarejestrowanego użytkownika produktu w ramach tej samej firmy jest możliwa po przednim kontakcie z firmą Embarcadero. Natomiast przekazanie produktu innej firmie nie jest dopuszczane.

Concurrent - licencja typu concurrent umożliwia zainstalowanie Produktu na dowolnej liczbie komputerów do których może mieć dostęp wielu użytkowników. Ograniczona jest liczba równocześnie wykorzystywanych Produktów. Posiada liczba licencji typu concurrent jest równa maksymalnej liczbie jednocześnie uruchomionych stanowisk z Produktem. Wymagane jest połączenie stanowisk roboczych z serwerem licencyjnym ELC. Licencja typu concurrent nie zawiera nośnika z oprogramowaniem - należy oddzielnie dokupić nośnik z nagrana wersja instalacyjna oprogramowania w cenie Euro 35 netto (Media Kit). Ten sam nośnik może być wykorzystany do wielokrotnej instalacji.

Subskrypcja - usługa "Subscription" jest odnawialnym, rocznym programem pozwalającym na bezpłatne otrzymywanie nowych wersji produktu, które zostaną dopiero wprowadzone na rynek w okresie jednego roku od wykupienia usługi oraz korzystanie z pomocy technicznej przez okres jednego roku. Szczegóły w biurze BSC Polska.