WAŻNE INFORMACJE
Nowa usługa subskrypcji
Usługa Subskrypcji (Update Subscription) jest obowiązkowa - jest zawarta w cenie narzędzi 10.1 Berlin lub trzeba ją dodatkowo nabyć przy zakupie starszych wersji narzędzi (10 Seattle i XE8).

Embarcadero inwestuje w działania R&D prawie 2 razy więcej niż średnia w branży (liczona jako procent od sprzedaży). Dzięki temu możliwe jest ciągłe ulepszanie produktów, wykorzystywanie najnowszych, dostępnych na rynku technologii oraz zapewnienie optymalnej wydajności działania narzędzi.

Update Subskryption to usługa dzięki której otrzymają Państwo wszelkie aktualizacje, poprawki oraz kolejne wersje produktu bezpłatnie. Usługa jest świadczona na podstawie umowy przez rok od daty wejścia umowy w życie z możliwością przedłużenia. Umowa może być odnowiona na kolejne lata. Przedłużanie umowy nie wymaga dokonywania dodatkowych zakupów oprogramowania.

Usługa subskrypcji obejmuje:

  • Update'y i poprawki (hot fixes) dla aktualnej wersji narzędzia
  • Update'y i poprawki udostępniane przez okres dwóch (2) lat oraz trzech (3) kolejnych wersji narzędzia, po jego wprowadzeniu na rynek
  • Wszystkie nowe wersje narzędzia objętego subskrypcją
  • Szybszy dostęp do programu Beta - poprawek, aktualizacji, nowych wersji
  • Rozwiązywanie trzech (3) problemów technicznych (tzw. incydentów)
  • Dostęp do bonusowego oprogramowania, dodatków i zasobów technicznych

Pomoc techniczna w ramach subskrypcji jest świadczona w języku angielskim

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy będę otrzymać aktualizacje i poprawki (updates and hotfixes) do posiadanych środowisk bez aktywnej usługi subskrypcji?
Tylko posiadanie aktywnej usługi subskrypcji gwarantuje otrzymanie aktualizacji i poprawek do aktualnej wersji narzędzia, jak też wcześniejszych ich wersji (przez okres dwóch od ich wprowadzenia na rynek).

Co się dzieje po pierwszym roku, kiedy usługa subskrypcji kończy się?
Po pierwszym roku można odnowić usługę subskrypcji zgodnie z obowiązującym w danym momencie cennikiem. Zalecamy coroczne odnawianie usługi, aby nie utracić korzyści związanych z subskrypcją.

Czy muszę odnawiać subskrypcję corocznie?
Po pierwszym roku możesz odnowić usługę subskrypcji na kolejne 12 miesięcy i otrzymywać, podobnie jak w roku poprzednim, wszystkie aktualizacje i nowe wersje posiadanego środowiska plus skorzystać z dodatkowych incydentów (3) wsparcia technicznego. Możesz nie przedłużyć usługi subskrypcji po pierwszym roku, jednakże aby ją ponownie wznowić będziesz musiał kupić nową licencję produktową (nie ma możliwości dokupienia subskrypcji do wcześniej zakupionych produktów, jeśli usługa nie jest corocznie odnawiana).

Czym różni się usługa subskrypcji (Update Subscription) od usługi Support and Maintenance?
Usługa subskrypcji jest odnowioną i ulepszoną wersją usługi Support and Maintenance. Zawiera wszystko to, co było dostępne w ramach Support and Maintenance’u, a także wiele dodatkowych elementów i korzyści, w tym aktualizacje i poprawki do wcześniejszych wersji narzędzi!

A jeśli mam aktywną usługę Support and Maintenance?
Jeśli obecnie korzystasz z usługi Support and Maintenance, będziesz automatycznie „przeniesiony” do planu subskrypcyjnego – nie musisz dodatkowo nic robić. Zacznij korzystać z nowych możliwości oferowanych przez Update Subscription.

Mam produkty w wersji Starter lub wersje edukacyjne środowisk RAD. Czy mogę dokupić do nich subskrypcję?
Tak, możesz. Będziesz mógł korzystać ze wszystkich elementów usługi subskrypcji oprócz wsparcia technicznego (zgłaszania incydentów).

Więcej informacji o Usłudze Subskrypcji można uzyskać w biurze BSC Polska oraz na stronach Embarcadero