SZKOLENIA
Aplikacje dla serwerów SQL

Cel szkolenia

Dowiedz się jak tworzyć działające efektywnie aplikacje klient-serwer.

Celem szkolenia jest przedstawienie technik optymalnej budowy aplikacji współpracujących z serwerami SQL (architektura klient-serwer) oraz tworzonych z wykorzystaniem komponentów VCL w środowiskach Delphi lub C++Builder.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • projektowania interfejsu użytkownika dostosowanego do architektury klient-serwer,
 • unikania konstrukcji będących zagrożeniem dla wydajności aplikacji klienckiej lub serwera SQL,
 • pobierania, filtrowania i sortowania danych,
 • aktualizacji zmian i wprowadzania nowych wpisów,
 • optymalizacji szybkości współpracy z serwerem,
 • różnic działania zbiorów danych (komponenty z grupy TDataSet) w przypadku baz plikowych (DBF, XML, Access) oraz baz SQL-owych,
 • pakietów połączeniowych z serwerem SQL dostępnych w pakiecie (wersje Professional i Enterprise) oraz dodatkowych komponentów third-party,
 • wykorzystania bezpołączeniowych zbiorów danych,
 • przeznaczenia i wykorzystania transakcji,
 • budowy praktycznych aplikacji dla serwerów SQL

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów Delphi i C++Builder zainteresowanych dokładnym poznaniem aspektów współpracy aplikacji z serwerem SQL oraz chcących stosować dobre praktyki zalecane przez doświadczonych programistów oraz firmę Embarcadero w celu świadomego radzenia sobie z możliwymi problemami

Plan szkolenia

 1. Serwery SQL
  Systemy Relacyjnych Baz Danych
  Wprowadzenie do zagadnień rozwiązań klient-serwer. Pokazanie różnic między plikowymi bazami danych a serwerami SQL. Omówienie poleceń języka SQL.
  Modelowanie danych
  Tabele i związki spójności referencyjnej. Klucze główne i klucze zewnętrzne. Inne reguły spójności danych. Optymalizacja modelu relacyjnego za pomocą normalizacji.
  Porównanie metod dostępu
  Przegląd komponentów dostępu do serwerów SQL. Komponenty wbudowane: BDE, IBX, ADO, dbExpress oraz komponenty firm partnerskich. Technologia dbExpress oraz zasady współpracy z serwerami Oracle, SQL Server, Interbase, MySQL i innymi.
  Transakcje
  Rodzaje, poziomy ochrony i „szczelność” transakcji. Analiza kiedy warto kontrolować transakcje, kiedy je otwierać, a kiedy zatwierdzać. Do jakich zadań transakcje mogą być przydatne.
 2. Aplikacje klienckie w VCL
  Interfejs aplikacji bazodanowej
  Okno logowania. Siatka danych, kolumny, modyfikacje wyglądu. Komponent TDBLookupCmoboBox i inne kontrolki bazodanowe.
  Klasa DataSet
  Czynności, których należy unikać. Sposoby przebudowanie aplikacji opartych o plikowe bazy danych tak, aby efektywnie działały z serwerami SQL.
  Komponenty typu Query
  Pobieranie danych zapytaniem SELECT, filtrowanie i sortowanie. Przekazywanie parametrów. Dynamiczna zmiana treści polecenia SELECT w czasie działania aplikacji. Realizacja połączenie master-detail na komponentach TQuery
  Techniki tworzenia aplikacji dla serwerów SQL
  Wykorzystanie modułów danych. Przetwarzanie danych po stronie klienta. Pobieranie i przetwarzanie dużych zbiorów. Generatory i pola auto-numerowane. Pola wyliczeniowe oraz pola look-up. Struktury drzewiaste.
  Inne komponenty bazodanowe
  Nawiązywanie połączenia z serwerem, logowanie i zasady bezpieczeństwa. Ustalanie praw dostępu do obiektów. Czynności administracyjne, np. archiwizacja.

 

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  2 600,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio
 • InterBase, Firebird
 • SQL Server Express
 • MySQL
 • IB Console / IB Expert
 • SQL Server Management Studio

Wymagania wstępne

 • Znajomość Delphi lub C++Builder
 • Umiejętność tworzenia „aplikacji okienkowych” w Delphi lub w C++Builder
 • Umiejętność tworzenia prostych aplikacji bazodanowych
 • Podstawowa znajomość języka SQL

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • Od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda