SZKOLENIA
DB PowerStudio w praktyce

Cel szkolenia

Dowiedz się jak skutecznie obsługiwać serwery SQL oraz zarządzać zmianą za pomocą pakietu DB Power Studio.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami zarządzania, tworzenia kodu SQL oraz zarzadzania zmianą na serwerach baz danych.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • Możliwości oferowanych przez Rapid SQL,
  • nowoczesnego podejścia do tworzenia wysokiej jakości kodu SQL,
  • sprawdzania poprawności semantycznej i debugowania kodu SQL,
  • oceniania złożoności czasowej i hierarchicznej kodu,
  • wykorzystania Query Builder i Code Templates,
 • Możliwości oferowanych przez Change Manager XE,
  • wersjonowania oraz porównywania konfiguracji serwerów SQL oraz struktur danych,
  • porównywania danych pomiędzy różnymi bazami danych, a także pomiędzy serwerami SQL różnych producentów,
  • automatyzacji zadań i raportowania
 • Możliwości oferowanych przez DB Optimizer XE,
  • diagnozowania problemów z kodem SQL działającym na serwerze,
  • optymalizacji i testowania kodu SQL.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Administratorów baz danych
 • Programistów baz danych
 • Osób odpowiedzialnych za wersjonowanie
 • Specjalistów bazodanowych, którzy chcą w łatwy sposób kontrolować zmiany w środowiskach produkcyjnych i testowych

Plan szkolenia

 1. Bazy danych
  SQL i obiekty bazodanowe
  Przypomnienie wiadomości dotyczących modelu relacyjnego i obiektów występujących w bazie danych. Standard SQL-92, SQL-2008. Składnia SQL i jego możliwości. Rozszerzenia języka SQL o pętle, instrukcje warunkowe i zmienne.
 2. Rapid SQL
  Funkcjonalności podstawowe
  Tworzenie źródeł danych, praca z wieloma serwerami równocześnie. Moduły wiedzy, obsługa obiektów specyficznych dla różnych serwerów SQL.
  Debugowanie
  Sposoby debugowania skryptów, procedur i triggerów. Zmiana wartości zmiennych podczas debugowania. Hierarchia wywołań procedur. Profiler. Wizualny edytor zapytań Query Builder. Wzorce składni jako Code Templates.
 3. DB Change Manager
  Funkcjonalności podstawowe
  Pojęcie zadanie – Job. Konfigurowanie zadań. Sposoby uruchamiania zadań. Parametry zadań. Rodzaje systemów powiadomień. Kryteria powiadomień. Konfiguracja zadań oraz kryteriów powiadamiania. Uruchomienia z linii poleceń. Konfiguracja szczegółowości raportów z wykonanych zadań. Konfiguracja kryteriów generowania raportów.
  Zarządzanie zmianą
  Archiwizacja wersji konfiguracji serwerów SQL. Tworzenie „żywych” standardów. Porównywanie konfiguracji serwerów z wykorzystaniem serwerów „on-line”, wersji archiwalnych i standardów. Archiwizacja schematów danych. Porównywanie schematów danych z serwerów SQL oraz wersji archiwalnych. Porównywanie danych z konfiguracją na poziomie baz danych, tabel, poszczególnych pól. Porównywanie danych pomiędzy serwerami SQL różnych producentów. Skrypty synchronizujące.
 4. DB Optimizer
  Diagnozowanie problemów z kodem
  Analiza „wait-time”. Wyszukiwanie procesów pożerających duże zasoby serwera. Odnajdywanie najbardziej obciążających zapytań SQL.
  Optymalizacja wybranych zapytań
  Diagramy VST (Visual SQL Tuning). Analiza planów zapytań. Testowanie różnych wariantów tego samego zapytania. Testowanie kodu SQL.

 

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  2 500,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • Rapid SQL
 • DB Optimizer
 • DB Change Manager
 • InterBase, Firebird
 • SQL Server Express

Wymagania wstępne

 • " Znajomość języka SQL
 • " Zalecana znajomość podstawowych zagadnień związanych z bazami danych

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda