SZKOLENIA
Logika biznesowa w bazie danych - RapidSQL®

Cel szkolenia

Dowiedz się jak skutecznie tworzyć wysokiej jakości kod SQL za pomocą Rapid SQL.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykonywania logiki biznesowej w bazie danych poprzez tworzenie kodu SQL. Obecne narzędzia udostępniają takie same możliwości w zakresie debugowania kodu SQL co typowe środowiska programistyczne.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • możliwości oferowanych przez Rapid SQL,
 • nowoczesnego podejścia do tworzenia wysokiej jakości kodu SQL,
 • sprawdzania poprawności semantycznej kodu SQL,
 • zaawansowanego debugowania kodu SQL,
 • oceniania złożoności czasowej i hierarchicznej kodu,
 • wykorzystania Query Builder i Code Templates,
 • pracy zespołowej w oparciu o repozytorium,
 • wersjonowania wyników pracy

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów baz danych
 • programistów tworzących aplikacje bazodanowe lub planujących tworzyć takie aplikacje, którzy chcą umieścić logikę biznesową po stronie serwera SQL.
 • specjalistów bazodanowych, którzy chcą lepiej zrozumieć potrzeby programistów korzystających z serwerów SQL

Plan szkolenia

 1. Struktura baz danych
  Obiekty bazodanowe
  Krótkie przypomnienie wiadomości dotyczących modelu relacyjnego i obiektów występujących w bazie danych.
  SQL
  Standard SQL-92, SQL-2008. Krótkie przypomnienie składni SQL i jego możliwości.
  Podstawy Rapid SQL
  Tworzenie źródeł danych, praca z wieloma serwerami równocześnie. Moduły wiedzy, obsługa obiektów specyficznych dla różnych serwerów SQL.
 2. Tworzenie logiki bazodanowej
  Rozszerzenia języka SQL
  Rozszerzenia języka SQL o pętle, instrukcje warunkowe i zmienne. Specyfika języków PL/SQL i Transact-SQL.
  Debugowanie SQL-a
  Sposoby debugowania skryptów, procedur i triggerów. Zmiana wartości zmiennych podczas debugowania. Hierarchia wywołań procedur.
  Dodatkowe funkcjonalności
  Profiler. Wizualny edytor zapytań Query Builder. Wzorce składni jako Code Templates. Reverse engineering z pracujących baz danych.
 3. Praca zespołowa
  Repozytorium
  Praca w oparciu o repozytorium. Kontrola wersji. Współdzielenie plików.

 

Warunki szkolenia

Czas:  2 dni
Cena:  1 600,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • Rapid SQL
 • ER Studio
 • InterBase, Firebird
 • SQL Server Express,
 • SQL Server Management Studio

Wymagania wstępne

 • Znajomość języka SQL
 • Zalecana znajomość podstawowych zagadnień związanych z bazami danych

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • Od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda