SZKOLENIA
Modelowanie danych za pomocą ER Studio®

Cel szkolenia

Dowiedz się jak tworzyć i zarzadzać strukturą danych za pomocą ER Studio.

Celem szkolenia jest dokładne zapoznanie uczestników z możliwościami projektowania i zarządzania strukturami danych na serwerach SQL udostępnianymi przez ER Studio. Oprócz samych możliwości pracy ze strukturą zostaną omówione także sposoby dokumentowania wykonanej pracy i eksportu jej wyników oraz pracy zespołowej.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • możliwości oferowanych przez ER Studio,
 • nowoczesnego podejścia do modelowania struktur danych,
 • utrzymywania i synchronizacji kilku wersji bazy danych,
 • tworzenia diagramów ERD oraz procesów ETL,
 • zarządzania zmianą i zakresem odpowiedzialności w diagramie ERD,
 • pracy zespołowej w oparciu o repozytorium,
 • sposobów tworzenia bardzo dużych baz danych i metod zarządzania nimi,
 • dokumentowania wykonanej pracy,
 • udostępniania metadanych poprzez serwer WEB.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • projektantów baz danych
 • programistów tworzący aplikacje bazodanowe lub planujących tworzyć takie aplikacje, którzy chcą uniknąć wielu trudności wynikających ze złego zaprojektowania bazy danych
 • specjalistów bazodanowych, którzy chcą lepiej zrozumieć potrzeby programistów korzystających z serwerów SQL

Plan szkolenia

 1. Wstęp do modelowania danych
  Modelowanie danych
  Krótkie przypomnienie wiadomości dotyczących modelowania danych, modelu relacyjnego, postaci normalnych, utrzymywania spójności danych i technik tworzenia struktur danych.
  Model logiczny i fizyczny
  Model abstrakcyjny. Właściwości modeli fizycznego i logicznego. Utrzymywanie struktury danych dla kilku wersji serwerów SQL i serwerów różnych producentów.
  Współpraca z innymi narzędziami
  Import i eksport struktur danych w różnych formatach.
 2. Praca ze strukturą danych
  Reverse engineering
  Pozyskiwanie modelu struktury danych z pracujących baz danych. Synchronizacja pomiędzy modelami, a rzeczywistą bazą danych.
  Modelowanie struktur danych
  Diagram ERD. Modelowanie wizualne. Wprowadzanie załączników i dodatkowych informacji do modelu. Sprawdzanie poprawności uzyskanego modelu.
  Modelowanie transformacji danych
  Proces ETL. Data lineage – pobieranie danych, transformacja i ładowanie do hurtowni danych.
 3. Praca zespołowa
  Repozytorium
  Praca w oparciu o repozytorium ER Studio. Zasady tworzenia kolejnych wersji oraz współpracy użytkowników na tym samym modelu.
  Sub-models
  Zarządzanie bardzo dużymi bazami danych, użycie „podmodeli”, określenie zakresu odpowiedzialności za poszczególne obiekty.
 4. Tworzenie i udostępnianie dokumentacji
  Dokumentowanie
  Generowanie dokumentacji w różnych formatach na podstawie utworzonych modeli
  Udostępnianie modeli
  Wykorzystanie ER Studio Portal do umieszczenia metadanych na serwerze WEB. Zarządzanie umieszczaniem danych na portalu oraz dostępem do nich.

 

Warunki szkolenia

Czas:  2 dni
Cena:  1 600,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • ER Studio
 • ER Studio Portal
 • InterBase, Firebird
 • SQL Server Express,
 • MySQL
 • SQL Server Management Studio

Wymagania wstępne

 • Znajomość zasad modelowania struktur danych lub ukończenie szkolenia "Projektowanie baz danych"
 • Zalecana znajomość podstawowych poleceń języka SQL

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • Od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda