SZKOLENIA
Projektowanie baz danych

Cel szkolenia

Poznaj teorię i praktyczne techniki modelowania relacyjnych baz danych.

Celem szkolenia jest przybliżenie teorii projektowania relacyjnych baz danych oraz nauczenie prawidłowych technik modelowania danych. Celem nie jest samo przedstawienie teorii w formie wykładu, ale przede wszystkim pokazanie możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce przy pracy ze strukturami danych.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • modelu relacyjnego oraz zasad zachowania jego spójności,
 • możliwości oferowanych przez popularne serwery SQL,
 • projektowania modelu za pomocą diagramów ERD,
 • popularnych notacji związków i encji,
 • algorytmu normalizacji struktury,
 • projektowania bezpiecznego i w pełni kontrolowanego dostępu do danych i procedur,
 • spójnego nazewnictwa oraz relacyjnych wzorców,
 • zadań architektonicznych w trakcie utrzymywania działającej bazy

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów tworzących aplikacje bazodanowe lub planujących tworzyć takie aplikacje, którzy chcą uniknąć wielu trudności wynikających ze złego zaprojektowania bazy danych
 • specjalistów bazodanowych, którzy chcą lepiej zrozumieć potrzeby programistów korzystających z serwerów SQL oraz dla tych z pośród nich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu modelowania baz danych.

Plan szkolenia

 1. Systemy relacyjnych baz danych
  Model relacyjny
  Porównanie modelu obiektowego i relacyjnego. Elementy charakterystyczne. Zastosowanie modelu relacyjnego w serwerach SQL. Spójność danych. Kontrolowanie poprawności logicznej oraz zachowania jednorodności danych. Indeksy, warunki, domeny, wyzwalacze, itd.
  Bezpieczeństwo
  Zachowanie bezpieczeństwa całej bazy oraz wybranych, szczególnie wrażliwych, danych. Ustawianie praw i autoryzacja dostępu. Techniki pozostawiania śladów oraz kontrola zmian i wpływ tych mechanizmów na strukturę i wydajność bazy danych.
  Implementacje RDBMS
  Przegląd kilku popularnych serwerów SQL. Dostępne obiekty oraz ich zastosowanie. Realizacja zachowania spójności.
 2. Projektowanie bazy danych
  Diagram ERD
  Zdefiniowanie nazewnictwa, notacje. Techniki modelowania: poziom szczegółowości logiczny i fizyczny. Modelowanie wizualne. Wzorce. Praktyczne ćwiczenia.
  Normalizacja
  Ulepszanie modelu relacyjnego. Algorytm wprowadzania 1-ej postaci normalnej (1PN) dalej drugiej i trzeciej. Omówienie dalszych postaci normalnych.
  Dostęp do danych
  Projektowanie perspektyw, procedur składowanych, podział użytkowników na grupy. Zarządzanie uprawnieniami.
  Audyty i metryki modelu
  Systemy kontrolujące nazewnictwo, analizy poprawności. Definiowanie własnych wzorców jakości. Tworzenie dokumentacji.
  Modelowanie transformacji danych
  Proces ETL. Data lineage – pobieranie danych, transformacja i ładowanie do hurtowni danych.
 3. Utrzymanie modelu
  Projekt w trakcie funkcjonowania bazy danych
  Spójność modelu z bazą. Inżynieria wsteczna, czyli odzyskiwanie modelu na podstawie bazy. Zarządzanie zmianą struktury. Analiza wpływu zmiany. Porównywanie bazy rozwojowej i produkcyjnej. Dokumentowanie zmian.

 

Warunki szkolenia

Czas:  3 dni
Cena:  2 100,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • Oracle Express,
 • InterBase,
 • SQL Server Express,
 • MySQL,
 • ER/Studio,
 • DB Change Manager,
 • Rapid SQL

Wymagania wstępne

 • Znajomość Delphi lub
  C++Builder
 • Umiejętność tworzenia aplikacji okienkowych w Delphi lub w C++Builder
 • Umiejętność tworzenia prostych aplikacji bazodanowych
 • Podstawowa znajomość języka SQL

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda