SZKOLENIA
XML w praktyce

Cel szkolenia

Zdobądź wiedzę z zakresu tworzenia i wykorzystania dokumentów XML w Delphi i C++Builder do budowy otwartych i rozszerzalnych aplikacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi technikami operowania dokumentami XML w Delphi/C++Builder oraz z sposobami budowania nowoczesnych aplikacji wykorzystujących przedstawione komponenty i technologie.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • wykorzystania języka XML do wymiany danych między aplikacjami,
 • struktury języka XML oraz języków pomocniczych: XML Schema, XSLT, XPath,
 • sposobami użycia języka XML w praktyce w aplikacjach klienckich budowanych w Delphi i C++Builder
 • operowania na dokumentach XML załadowanych do pamięci przy pomocy obiektowego modelu DOM
 • wykorzystywanie kreatorów oraz narzędzi pomocniczych związanych z XML-em i dostarczanych w środowisku,
 • możliwości dostarczanych przez standardowe komponenty VCL, które ułatwiają przetwarzanie dokumentów XML
 • walidacji dokumentów XML oraz wyszukiwania i filtrowania zapisanych danych,
 • wzorca REST, jego definicji i praktycznego zastosowania w aplikacjach.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów Delphi i C++Builder pragnących wymieniać dane między różnymi platformami biznesowymi, przekazywać dane do innych aplikacji w sposób elektroniczny oraz importować je w swoich programach.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do XML
  Semantyczne dokumenty
  Cyfrowe znakowanie danych. Podstawowe pojęcia. Struktura dokumentów, kodowanie tekstów, przestrzenie nazw, dane binarne i sekcja CDATA. Procesory XML. Model DOM.
  Definiowanie i kontrola struktury dokumentów
  Definiowanie schematu dokumentu, typy danych w XML-u, definiowanie typów prostych i złożonych. Walidacja struktury dokumentu XML.
 2. XML w Delphi
  TClientDataSet i XML
  Format XML DataPacket - zapisanych danych oraz paczki zmian (tzw. delty). Możliwe scenariusze zastosowań.
  Komponent TXMLDocument
  Delphi, XML i Unicode. Wykorzystanie komponent TXMLDocument. Interfejsy w Delphi. Struktura Microsoft DOM oraz udostępnione interfejsy. Przetwarzanie danych binarnych.
  XML Schema
  Wprowadzenie do języka XML Schema. Definiowanie schematu na podstawie zbioru danych oraz walidacja dokumentów z ich pomocą.
  Obiektowy dostęp do dokumentów XML
  Tworzenie obiektowego opakowania dla dokumentu XML za pomocą kreatora Data Binding Wizard. Wykorzystanie, walidacja i aktualizacja.
  Transformacje XML na zbiór danych
  Transformaty: DataPacket to XML oraz XML to DataPacket. Projektowanie transformat za pomocą narzędzia XML Mapper. Komponenty: TXMLTransform, TXMLTransformProvider i TXMLTransformClient
 3. Zagadnienia dodatkowe
  Wprowadzenie do transformacji XSLT
  Struktura transformacji XSLT, język selekcji elementów dla struktur drzewiastych XPath. Wykorzystanie silnika transformującego w Delphi.
  Tworzenie klientów REST w Delphi/C++Builder
  Poznane wcześniej technologie zostaną użyte do budowy serwera REST i jego klienta wymieniających dane w postaci XML za pomocą protokołu HTTP.

 

Warunki szkolenia

Czas:  2 dni
Cena:  1 600,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio XE
 • InterBase, Firebird
 • SQL Server Express

Wymagania wstępne

 • Znajomość Delphi lub C++Builder
 • Umiejętność tworzenia aplikacji bazodanowych w Delphi lub w C++Builder
 • Znajomość teorii programowania obiektowego

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda