SZKOLENIA
Zarządzanie serwerami SQL za pomocą DB Optimizer XE®

Cel szkolenia

Dowiedz się w jaki sposób można zarządzać wieloma serwerami SQL za pomocą narzędzia DB Optimizer XE.

Celem szkolenia jest dokładne zapoznanie uczestników z możliwościami zarządzania „farmą” serwerów SQL przy pomocy narzędzi DB Optimizer i DB Performance Center.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • możliwości monitoringu 24/7 serwerów SQL za pomocą DB Optimizer XE,
 • szybkiej oceny stanu serwerów SQL,
 • diagnozowania problemów z kodem SQL działającym na serwerze,
 • optymalizacji i testowania kodu SQL,
 • zarządzania widokiem zdrowotności serwerów,
 • analizy kondycji serwerów SQL przy pomocy wyspecjalizowanych modułów analitycznych,
 • konfigurowania systemów raportowania i powiadamiania

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • administratorów serwerów SQL, którzy chcą się dowiedzieć jak skutecznie zarządzać wieloma serwerami jednocześnie i jak analizować i poprawiać stan tych serwerów

Plan szkolenia

 1. Monitorowanie serwerów SQL
  Wprowadzenie
  Krótkie wprowadzenie do administracji serwerami SQL. Najczęstsze zadania i problemy wynikające z administracji serwerami SQL. Monitoring 24/7.
  Praca z dużą ilością serwerów
  „Enterprise view”. Monitorowanie pracy z wieloma serwerami SQL. Sposoby określania zagrożeń dla bezawaryjnej pracy serwerów.
 2. Optymalizacja kodu SQL
  Diagnozowanie problemów z kodem
  Analiza „wait-time”. Wyszukiwanie procesów pożerających duże zasoby serwera. Odnajdywanie najbardziej obciążających zapytań SQL.
  Optymalizacja wybranych zapytań
  Diagramy VST (Visual SQL Tuning). Analiza planów zapytań. Testowanie różnych wariantów tego samego zapytania. Testowanie kodu SQL.
 3. Zarządzanie stanem zdrowia serwerów SQL
  Poziom zdrowia serwerów SQL
  Określanie parametrów składających się na poziom zdrowia. Progi (Thresholds), alarmy i systemy powiadomień. Graficzna prezentacja poziomu zdrowotności serwerów.
  Diagnozowanie stanu serwerów
  Analiza stanu serwerów, wyszukiwanie wąskich gardeł, kontrola parametrów serwera SQL. Moduły analityczne Capacity, Backup i Performance Analist.
  Raportowanie
  Konfiguracja raportów o stanie serwerów SQL. Konfiguracja systemu powiadomień oraz kryteriów generowania raportów.

 

Warunki szkolenia

Czas:  2 dni
Cena:  1 600,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • DB Optimizer XE
 • DB Performance Center
 • DBArtisan
 • SQL Server Express
 • Oracle Express Edition
 • SQL Server Management Studio

Wymagania wstępne

 • Doświadczenie w administrowaniu komercyjnymi serwerami SQL
 • Znajomość języka SQL

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • Od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda