IDE do optymalizowania kodu SQL

Embarcadero DB Optimizer maksymalizuje wydajno baz danych oraz aplikacji umoliwiajc administratorom oraz programistom szybkie wykrywanie, diagnozowanie i optymalizowanie kodu SQL.

DB Optimizer XE3

Embarcadero DB Optimizer XE3 jest heterogenicznym narzędziem, które maksymalizuje wydajność działania aplikacji i baz danych poprzez umożliwienie administratorom baz i programistom szybkie wykrywanie, diagnozowanie i optymalizowanie kodu SQL niskiej jakości. DB Optimizer XE3 wspiera administratorów baz danych i programistów w codziennej pracy dzięki:

 • Optymalizacji wydajności kodu SQL w ramach pełnego cyklu produkcji oprogramowania
 • Eliminowaniu "wąskich gardeł" wydajnościowych w produkcyjnej bazie danych i aplikacjach
 • Tworzeniu, testowaniu, profilowaniu i tuningowaniu kodu SQL z poziomu pojedynczego, łatwego w użyciu IDE

Administratorzy mają za zadanie zapewnienie maksymalnego poziomu wydajności i dostępności baz danych. Kluczowym zagadnieniem jest zapewnienie zgodności z umowami typu SLA (ang. Service Level Agreements). DB Optimizer pomaga w szybkim profilowaniu baz danych Oracle®, Microsoft® SQL, Sybase® i DB2® LUW w celu łatwego identyfikowania i naprawy kodu SQL powodującego problemy wydajnościowe. Kluczowa funkcjonalność DB Optimizer XE3 obejmuje:

 • Przesyłanie (streaming) profilowanych danych do centralnego repozytorium
 • Określanie wykorzystania zasobów dla procedur składowanych wraz z możliwością wglądu w podstawowe wykorzystanie kodu SQL dla SQL Server oraz Sybase
 • Schematy wizualnego tuningowania kodu SQL pokazujące indeksy i ograniczenia rozszerzone o statystyki tabel

 

  DB Optimizer XE Developer DB Optimizer XE Pro DB Optimizer Professional
Wsparcie głównych platform bazodanowych opcja
Embarcadero AppWave opcja
Technologia InstantOn™ opcja
Scentralizowane zarządzanie licencjami opcja
DB Optimizer 2.X
Optymalizacja SQL
Testy obciążeniowe
Edytor SQL
Optymalizacja:
- Wizualne dostrajanie kodu SQL
- Analiza podpowiedzi SQL
--
Profilowanie w repozytorium (pojedyncze źródło danych) --

Kluczowe właściwości Db Optimizer XE3

 • Pojedynczy interfejs dla wszystkich głównych systemów DBMS
 • Graficzna reprezentacja analizy czasu oczekiwania
 • Ciągłe (bieżące) profilowanie
 • Grupowe dostrajanie kodu DML, procedur składowanych oraz całego kodu SQL
 • System aktywnych podpowiedzi
 • Odczytywanie instrukcji SQL bezpośrednio z serwera SQL
 • Diagnostyka odporności na błędy z uwzględnieniem statystyk wykonania, szczegółów profilowania, analizy i wyjaśniania planów
 • Środowisko SQL IDE z asystentem kodu, sprawdzaniem błędów, debugowaniem i natychmiastowym naprawianiem błędów
 • Wykorzystanie kolorów w analizach indeksowych (Index Analysis) pomaga zobrazować wykorzystanie index'u
 • Testowanie kodu SQL

Informacje o wersji:

 • Aktualna wersja: XE3/3.5
 • Poprzednia wersja: XE2/3.0
 • Data aktualnej wersji: maj 2012
layout