WAŻNE INFORMACJE
Planowane seminaria on-line (webinars)

Obecnie trwaj± prace nad harmonogramem najbliższych seminariów on-line.

Po ustaleniu terminarza prezentacji, strona zostanie zaktualizowana - prosimy o chwilę cierpliwo¶ci.