Rapid SQL XE3

Embarcadero Rapid SQL XE3 umożliwia programistom i administratorom baz danych błyskawiczne tworzenie najwyższej jakości kodu SQL. Dzięki wsparciu wszystkich głównych platform bazodanowych z poziomu pojedynczego interfejsu, zespoły mogą korzystać z nowego standardu jakim jest heterogeniczne środowisko IDE dla SQL. Zaawansowane narzędzie programistyczne upraszcza tworzenie skryptów, budowanie zapytań, zarządzanie obiektami, zarządzanie projektami oraz kontrolą wersji w „żywych” bazach danych oraz w trybie off-line w repozytorium kodu źródłowego. Intuicyjne edytowanie kodu SQL, debugowanie i narzędzia do optymalizacji pomagają dostarczać najwyższej jakości kod SQL.

Rapid SQL XE3, najnowsza generacja narzędzia z rodziny Rapid SQL, pozwala na programowanie SQL dla wszystkich głównych platform DBMS oraz wykorzystuje technologię Embarcadero® AppWave™. Embarcadero AppWave umożliwia centralne zarządzanie licencjami produktów oraz uruchamianie ich bez konieczności wcześniejszej instalacji na lokalnym komputerze, jak też na bezkonfliktowe uruchamianie różnych wersji tego samego oprogramowania na jednej „maszynie”.

Kluczowa funkcjonalność Rapid SQL XE3 obejmuje:

 • Wsparcie wszystkich siedmiu platform bazodanowych w ramach pojedynczej licencji
 • Pełne wsparcie kodowania Unicode oraz zaawansowane wsparcie dla różnych walut narodowych
 • Trzy nowe możliwości filtrowania obiektów
 • Natychmiastowe wskazywanie błędów w składni, sprawdzanie poprawności semantycznej oraz parsowania SQL
 • Pełny wgląd w obiekty bazodanowe za pomocą DDL
 • Dopełnianie kodu dzięki dynamicznym podpowiedziom
 • Szybki eksport i import informacji o zarejestrowanych źródłach danych
 • Wsparcie dla InterBaseŽ i Firebird

W celu międzyplatformowego programowania, Rapid SQL wykorzystuje dla każdego typu obiektów ustandaryzowane, wielozakładkowe, graficzne edytory obiektów pozwalając na łatwiejsze przejście od zarządzania schematami SQL Server lub Sybase do zarządzania schematami Oracle i vice-versa. Narzędzie zawiera pełną wiedzę o systemie katalogów, składni i zasadach alarmów charakterystycznych dla danych systemów DBMS.

 

  Rapid SQL XE Quest® Toad Professional
Licencjonowanie Centralne zarządzanie z poziomu ToolCloud tylko Workstation
Oracle $1,465
MS SQL Server $595 (plus kolejna instalacja)
Sybase --
DB2 for LUW $1,500 (plus kolejna instalacja)
DB2 for z/OS $1,500 (plus kolejna instalacja)
MySQL (plus kolejna instalacja)
Firebird --
InterBaseW --
Technologia InstantOn™ --
1-szy rok usługi "Support & Maintenance" w cenie pakietu
Suma € 1,495
Jedna aplikacja. Siedem baz danych. Natychmiastowy dostęp. Centralne udostępnianie i monitorowanie.
$ 5,060
Ponad pięć oddzielnych aplikacji (dla każdej aplikacji oddzielna licencja, instalacja, zasady udostępniania).

Nowa funkcjonalność w Rapid SQL XE3/8.1

Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) zawarte w Rapid SQL pozwala programistom na tworzenie, edytowanie, wersjonowanie, tuningowanie i wdrażanie obiektów po stronie serwera (server-side objects residing) na platformach IBM® DB2®, Firebird, InterBase®, Microsoft® SQL Server, MySQL®, Oracle® oraz Sybase®.

Funkcjonalność Rapid SQL XE3:

 • Jeden interfejs dla wszystkich głównych systemów DBMS
 • Graficzne edytory obiektów
 • Kreatory do tworzenia obiektów
 • Rozszerzona lista alarmów
 • Okienko ISQL z analizami SQL, wbudowanym objaśnianiem planów (explain plans) i analizami dotyczącymi wydajności w obszarze wykonywania
 • Edytor SQL
 • Kontrola wersji
 • Reverse-engineering
 • Code Analyst
 • Debuger kodu SQL

Informacje o wersji:

 • Aktualna wersja: XE3/8.1
 • Poprzednia wersja: XE2/8.0
 • Data wersji: maj 2012