SZKOLENIA
Administracja bazami danych za pomocą DBArtisan®

Cel szkolenia

Dowiedz się jak skutecznie zarządzać serwerami SQL.

Celem szkolenia jest nauka profesjonalnego posługiwania się narzędziem DBArtisan w celu skutecznego zarządzania serwerami SQL.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • logiki działania narzędzia DBArtisan,
 • nowości w jego najnowszych wersjach,
 • zasad tworzenia źródeł danych,
 • zarządzania użytkownikami,
 • zarządzania uprawnieniami,
 • zarządzania obiektami bazodanowymi,
 • monitorowania bieżącej pracy serwera SQL,
 • wyszukiwania i usuwania blokad oraz zakleszczeń,
 • wykorzystania modułów backup i capacity analist,
 • użycia modułu performance analist do diagnozowania wąskich gardeł w wydajności oraz planowania długofalowego rozwoju serwera SQL,
 • praktycznego wykorzystania wskaźników serwera,
 • dobrych praktyk administrowania serwerem SQL

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • administratorów serwerów Oracle, DB2, MS SQL Server i Sybase
 • administratorów znających bezpłatne serwery SQL i pragnących poznać niuanse administracji wyżej wymienionych serwerów.
 • użytkowników narzędzia DBArtisan
.

Plan szkolenia

 1. Zarządzanie zasobami serwera SQL
  Wprowadzenie do DBArtisan
  Logika posługiwania się narzędziem DBArtisan - moduły wiedzy jako połączenie idei dedykowalności z wszechstronnością. Definiowanie serwerów SQL jako źródeł danych. Dostęp do obiektów bazodanowych, filtrowanie obiektów i korzystanie z zakładek.
  Zarządzanie serwerem SQL
  Zarządzanie obiektami bazodanowymi z poziomu DBArtisana. Graficzna praca z podstawowymi obiektami jak tabele czy procedury składowane. Sprawdzanie poprawności i debugowanie kodu SQL. Narzędzie Query Builder.
  Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami
  Jak zorganizować kontrolę dostępu do zasobów serwera SQL? Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami im przysługującymi. Wykorzystanie ról w celu „masowego” przydzielania uprawnień.
 2. Monitorowanie pracy serwera SQL
  Podstawowe monitorowanie zasobów serwera
  Monitorowanie najważniejszych wskaźników serwera SQL „na żywo”. Sprawdzanie obciążenia i stopnia wykorzystania zasobów serwera.
  Rozwiązywanie najczęstszych problemów wydajnościowych
  Omówienie technik pozwalających szybko i skutecznie odszukać oraz rozwiązać problemy serwerów SQL związane z bezpośrednim działaniem użytkowników. Zakładka „performance” jako monitor zakleszczeń.
 3. Zaawansowana analiza serwera SQL
  Backup i capacity analist
  Moduły analityczne diagnozujące „przewlekłe niewydolności” serwera SQL w zakresie zajętości i usytuowania pamięci fizycznej oraz systemu archiwizacji danych.
  Performance analist
  Najważniejszy moduł analityczny analizujący drobiazgowo „czynności życiowe” serwera SQL. Wykrywanie „wąskich gardeł” wydajności, planowanie rozwoju serwera, dostrzeganie potencjalnych zagrożeń zanim staną się one problemem. Analiza wskaźników serwera SQL.

 

Warunki szkolenia

Czas:  3 dni
Cena:  2 100,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • DBArtisan
 • RAD Studio XE
 • Serwery SQL

Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość składni języka SQL
 • Zalecane: doświadczenie w administracji serwera SQL
 • Znajomość systemu Windows

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • Od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda