SZKOLENIA
DataSnap - aplikacje wielowarstwowe

Cel szkolenia

Dowiedz się jak w jaki sposób można błyskawicznie tworzyć aplikacje wielowarstwowe przy użyciu technologii DataSnap.

Celem szkolenia jest dokładne zapoznanie uczestników z technologią DataSnap dostępną w środowiskach Delphi oraz w C++Builder oraz zaprezentowanie zgodnego z metodyką RAD wizualnego sposobu budowy stabilnych, bezpiecznych i wydajnych serwerów aplikacyjnych.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • możliwości oferowanych przez technologię DataSnap,
 • potrzeb dodania kolejnych warstw pomiędzy aplikacją kliencką a serwerem SQL, czyli budowy aplikacji wielowarstwowych,
 • metod wyłączania logiki biznesowej do serwera aplikacyjnego,
 • wykorzystania serwera aplikacyjnego DataSnap przez aplikacje stworzone dla innych platform: PHP, .NET, OS X, iOS, Android
 • kreatorów dostarczanych w środowisku, które przyspieszają tworzenie serwera aplikacyjnego DataSnap,
 • komunikacji bezstanowej z wykorzystaniem wzorca REST,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz wybrania sposobu wdrożenia serwera DataSnap,
 • udostępniania zbiorów danych (komponentów typu TDataSet) przez serwer

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów Delphi i C++Builder tworzących aplikacje dla serwerów SQL i pragnących w sposób bardziej elastyczny zorganizować architekturę swojej aplikacji wprowadzając pośrednią warstwę (ang. middle-tier), która pozwoli oddzielić procesy biznesowe od serwera SQL i aplikacji klienckiej.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do architektury wielowarstwowej
  Przegląd możliwości i zastosowań
  Wady architektury klient-serwer. Oddzielenie warstwy logiki biznesowej. Bezpieczny i kontrolowany dostęp do danych przez aplikacje zewnętrzne. HTTP, REST, XML i JSON. Szyfrowanie i bezpieczeństwo. Potrzeba współdzielenia logiki biznesowej przez różne aplikacje i platformy programistyczne.
 2. Serwer DataSnap
  Tworzenie serwera
  Rodzaje serwera: DataSnap, DataSnap WebBroker, DataSnap REST. Tworzenie kontenera dla udostępnianych metod i zbiorów danych. Definiowanie zdalnie wywoływanych metod. Cykl życia metody. Logowanie i autentykacja.
  Udostępnianie zbiorów danych
  Interfejs IAppServer i integracja z komponentami typu TDataSet. Możliwości automatycznego przekazywania ciągu rekordów, zbioru parametrów, wykonywania paczki aktualizacji danych.
  Możliwości zaawansowane
  Wykorzystanie filtrów do modyfikacji transportowanego strumienia bajtów. Funkcje typu call-back, czyli odwołanie się przez serwer do klientów.
 3. Klient DataSnap
  Przegląd możliwości klienta
  Wykorzystanie binarnej komunikacji TCP oraz wzorca REST/JSON w protokole HTTP. Różnice w budowie aplikacji klienckiej w porównaniu do modelu klient-serwer, wywoływanie metod serwerowych oraz generowanie „pieńka” (client stub) dla Delphi oraz C++. Klient DataSnap ASP.NET w Delphi Prism. Zarządzanie sesją.
  Przetwarzanie danych
  Przekazywanie parametrów do serwera, pobieranie zagnieżdżonych zbiorów danych, obsługa pól auto-inkrementowanych oraz układu „master-detail”. Filtrowanie i sortowanie po stronie klienta. Gromadzenie zmian w aplikacji klienckiej oraz analiza i modyfikacja log-a zmian. Odsyłanie paczki zmian do serwera i kontrola wprowadzenia zmian do bazy danych.
  Klient JavaScript – REST/JSON
  Wprowadzenie do języka JavaScript. Analiza projektu tworzonego przez kreator WebBroker REST. Generator skryptów JavaScript. Integracja z PHP. Wykorzystanie JQuery.

 

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  2 600,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio
 • InterBase
 • SQL Server Express

Wymagania wstępne

 • Dobra znajomość Delphi lub C++Builder
 • Umiejętność tworzenia aplikacji dla serwerów SQL - na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda