SZKOLENIA
Fast report - nowoczesne raportowanie

Cel szkolenia

Dowiedz się w jaki sposób tworzyć nowoczesne raporty, oparte o strukturę XML z możliwoscią dynamicznych zmian struktury.

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników nowoczesnych metod tworzenia raportów, z wykorzystaniem dynamicznie zmienianych szablonów przy wykorzystaniu komponentów Fast Report.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • możliwości oferowanych przez komponenty Fast Report,
 • budowy prostych raportów korzystających z zewnętrznych źródeł danych,
 • wstawiania dodatkowych elementów do raportów, np. grafiki, wykresów, kodów kreskowych,
 • obsługi zdarzeń wywoływanych przez raporty,
 • budowy raportów master-detail,
 • metod dynamicznej zmiany szablonów fr4,
 • użycia skryptów Fast Report.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów Delphi i C++Builder tworzących aplikacje dla serwerów SQL i pragnących w sposób bardziej elastyczny zorganizować moduły raportujące

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do raportowania za pomocą Fast Report
  Idea budowy raportów
  Kreator raportów. Modułowa budowa raportów. Pasma (Bands). Pobieranie danych z komponentów zewnętrznych. Tworzenie własnych połączeń do baz danych.
  Rozszerzenia możliwości raportów
  Wstawianie grafiki, kodów kreskowych, wykresów. Raport pionowy. TFrDesigner jako udostepnienie użytkownikowi możliwości tworzenia własnych raportów.
 2. Raporty zaawansowane
  Zdarzenia powiązane z raportami
  Zdarzenia (events) związane z raportami. Wykorzystanie zdarzeń before i after.
  Raporty master-detail
  Tworzenie raportów master-detail. Grupowanie danych. Pasma podsumowujące. Raporty wielokrotnie złożone. Wykorzystanie funkcji wbudowanych w Fast Report.
 3. Dynamiczna zmiana raportów
  Zmiany szablonów fr4
  Budowa szablonu raportu. Użycie DOM do obsługi plików fr4. Dynamiczna zmiana elementów szablonu. Dynamiczna rozbudowa szablonu.
  Skrypty w FastReport
  „Formatki” w raportach. Możliwości skryptów w FastReport.

 

Warunki szkolenia

Czas:  2 dni
Cena:  1 680,00 PLN
(+23% VAT)

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio
 • InterBase, Firebird
 • SQL Server Express,
 • komponenty Fast Report

Wymagania wstępne

 • Dobra znajomość Delphi lub C++Builder
 • Zalecana znajomość języka SQL

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska - autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • Od 6 do 10 osób

Agenda szkolenia w formacie pdf

 • do pobrania click to download PDF file with agenda