Heterogeniczne zarzdzanie bazami danych

Embarcadero DBArtisan jest wiodcym wieloplatformowym narzdziem bazodanowym, ktre pomaga zmaksymalizowa dostpno, wydajno i bezpieczestwo baz danych.

DBArtisan XE2

DBArtisan XE2 wspiera administratorów baz danych w maksymalizowaniu dostępności, wydajności i bezpieczeństwa baz danych z poziomu jednego, heterogenicznego narzędzia na wszystkich platformach.

Opcjonalny dodatek Embarcadero Analyst Pack zapewnia narzędzia do planowania wydajności, pojemności i rozbudowy systemów DBMS, dzięki któremu DBArtisan XE staje się jedynym narzędziem, jakiego potrzebujesz do zarządzania wszystkimi swoimi platformami bazodanowymi.

Najważniejsze zalety DBArtisan XE2:

 • Kompletne graficzne edytory oraz kreatory zwiekszają wydajność pracy, skracają czas realizacji rutynowych zadań oraz ograniczają liczbę błędy w obszarze zarządzania wielkimi i złożonymi bazami danych
 • Debugery SQL i optymizatory (profilers) przyspieszają wynajdywanie błędów i optymalizację kodu SQL
 • Tworzenie kompletnych skryptów jako rezultatu manipulacji obiektami (np. wstawienia kolumny w środek tabeli)
 • Zarządzanie użytkownikami, loginami, profilami, grupami, aliasami; przyznawanie i odbieranie uprawnień dla poziomu użytkownika, systemu, obiektu (zarówno w warstwie logicznej i fizycznej)
 • wykorzystanie technologii AppWave do natychmiastowego uruchamiania aplikacji bez instalowania, śledzenia ich rzeczywistego wykorzystania oraz automatycznych aktualizacji

 

  Embarcadero DBArtisan XE Quest® DBMS Vendor Tools
Heterogeniczne, pojedyncze narzędzie do administrowania wszystkimi bazami danych - -
Pojedynczy interfejs DBA dla wszystkich platform - -
Elastyczny, sieciowy system licencyjny częściowo częściowo
Scentralizowane przydzielanie narzędzi i zarządzanie dostępem - -
Bez instalacji, opcja "click-n-run" - -
Możliwość rozbudowy do kompletnego pakietu narzędzi DBA w ramach jednej licencji - -

 

Co nowego w DBArtisan XE2/9.0

Nowości w DBArtisan - Nowe filtrowanie obiektów, rozszerzony edytor SQL, zarządzanie źródłami danych, rozszerzenia Z/OS i wsparcie dla unicode

Zarządzanie schematami, danymi i SQL - Pełne wsparcie dla specyfiki danej platformy, w tym struktury katalogów, składni oraz zasad dla wszystkich 7 głównych platform DBMS

 • Graficzne edytory obiektów - do tworzenia, usuwania i zmiany obiektów
 • Wizualny edytor zapytań
 • Narzędzia migracji danych teraz migrują obiekty schematu i powiązane z nimi tabele
Opcjonalny Analyst Pack - zestaw narzędzia do planowania wydajności, pojemności i rozbudowy systemów DBMS

Informacje o wersji:

 • Obecna wersja: XE2
 • Poprzednia wersja: XE/8.7
 • Data obecnej wersji: czerwiec 2011