Administrowanie wieloma rnymi platformami bazodanowymi

Embarcadero DBArtisan jest czoowym, wieloplatformowym narzdziem bazodanowym, ktre pomaga zmaksymalizowa dostpno, wydajno i bezpieczestwo baz danych.

Embarcadero DBArtisan XE3

Embarcadero DBArtisan XE3 pozwala administratorom (DBA) na maksymalizowanie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa posiadanych baz danych, zapewniając wspólny i zunifikowany wgląd we wszystkie główne platformy bazodanowe z poziomu jednego narzędzia. Korzystanie z kompleksowych, wizualnych edytorów i kreatorów zwiększa wydajność, upraszcza i skraca rutynowe zadania oraz ogranicza liczbę występujących błędów, umożliwiając administratorom zarządzanie większymi i bardziej rozbudowanymi bazami danych.

DBArtisan XE3, najnowsza wersja rozwiązania z rodziny DBArtisan, pozwala na administrowanie wszystkimi głównymi platformami DBMS oraz wykorzystanie funkcjonalności Embarcadero AppWave. Embarcadero AppWave umożliwia centralne zarządzanie licencjami produktów oraz uruchamianie ich bez konieczności wcześniejszej instalacji na lokalnym komputerze. Pozwala także na bezkonfliktowe korzystanie z różnych wersji tego samego oprogramowania na jednej „maszynie”.

Kluczowa funkcjonalność DBArtisan XE3 obejmuje:

  • Rozszerzenia języka ISQL w obszarze wyszukiwania obiektów, sprawdzania składni oraz dopełniania kodu
  • Ulepszenia w eksplorerze danych źródłowych
  • Nowe funkcje filtrowania obiektów w tym wyszukiwanie po nazwie, po zdefiniowanym przez użytkownika obiekcie oraz wyszukiwanie po kilku parametrach jednocześnie
  • Rozszerzone wsparcie dla DB2 z/OS
  • Wykorzystanie technologii AppWave w celu natychmiastowego uruchamiania oprogramowania, śledzenia jego wykorzystania oraz uzyskiwania automatycznych uaktualnień i innych korzyści

 

  Embarcadero DBArtisan XE Quest® Narzędzia dostawcy baz danych
Heterogeniczne, pojedyncze narzędzie do administrowania wszystkimi bazami danych - -
Pojedynczy interfejs DBA dla wszystkich platform - -
Elastyczny, sieciowy system licencyjny częściowo częściowo
Scentralizowane przydzielanie narzędzi i zarządzanie dostępem - -
Bez instalacji, opcja "click-n-run" - -
Możliwość rozbudowy do kompletnego pakietu narzędzi DBA w ramach jednej licencji - -

 

Nowości w DBArtisan XE3 - większa dostępność, wydajność i bezpieczeństwo

DBArtisan dostarcza funkcjonalność, która pomaga w zoptymalizowaniu wydajności działania kluczowych baz danych. Korzystając z wydajnego monitora stanu „zdrowia” baz danych, informacji diagnostycznych oraz wglądu w szczegóły prowadzonych analiz, można szybko dotrzeć do przyczyny problemów z wydajnością oraz podjąć niezbędne kroki aby je wyeliminować. DBArtisan zawiera także dodatkową funkcjonalność z obszaru analizowania, debugowania i optymalizowania kodu SQL w celu uzyskania jego największej wydajności.

DBArtisan pozwala na ustalenie i utrzymanie zasad bezpieczeństwa dotyczących baz danych w całym środowisku. Dostępna funkcjonalność pozwala administratorom na zarządzanie użytkownikami, rolami, przywilejami (dostępem) i bezpieczeństwem haseł, jak też na migrowanie kont pomiędzy takimi samymi lub różnymi platformami bazodanowymi. Ponieważ DBArtisan zarządza bezpieczeństwem baz danych w ramach różnych systemów bazodanowych, można przyjąć spójne (zunifikowane) podejście do bezpieczeństwa nawet w skomplikowanych heterogenicznych środowiskach.

Informacje o wersji:

  • Obecna wersja: XE3/9.1
  • Poprzednia wersja: XE2/9.0
  • Data obecnej wersji: maj 2012