DBArtisan

Embarcadero® DBArtisan® XE6 jest zestawem narzędzi dla administratorów baz danych, wykorzystywanych do zapewnienia maksymalnej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa różnych systemów DBMS. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie produktywności, upraszcza i przyspiesza wykonywanie rutynowych zadań oraz ogranicza liczbę błędów w prawidłowym działaniu bazy. DBArtisan zapewnia łatwy w użyciu, pojedynczy interfejs pozwalający na spójne analizowanie różnych korporacyjnych źródeł danych. Interfejs obejmuje kluczowe zadania związane z zarządzaniem danymi.

Build 32-bit and 64-bit Windows applications Zarządzanie przestrzenią, wydajnością i danymi

DBArtisan dostarcza kompletną funkcjonalność do zarządzania przestrzenią bazy (space), jej wydajnością oraz danymi w niej przechowywanymi. Pozwala na utrzymanie bazy w optymalnej kondycji i zapewnienia jej bezproblemowe działanie. Wspiera zarządzanie wydajnością baz, danych dzięki wbudowanemu monitorowi procesów, pozwalającemu administratorom określić i zrozumieć kto jest połączony z bazą danych oraz jakie działania wykonuje na danych.

Wydajniejsze i łatwiejsze zarządzanie bezpieczeństwem

Ustal i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa baz danych zarówno w przypadku zarządzania istniejącą, produkcyjna bazą jak też określania parametrów nowotworzonej bazy. DBArtisan umożliwia nadawanie, podglądanie i odbieranie uprawnień użytkownikom. Podczas otwarcia obiektu związanego z bezpieczeństwem bazy, np. obiektu użytkownika lub roli, zakładka Permissions tab pozwala na przyznawanie uprawnień każdemu obiektowi oddzielnie.

Migration wizard Bezproblemowa migracja schematów i danych

Zaawansowana narzędzia do zarządzania danymi pozwalają na przenoszenie schematów oraz odpowiednich tabel z danymi w ramach tej samej lub innej platformy. Kreator Migration Wizard prowadzi administratorów poprzez wieloetapowy proces pozwalający na wybór źródła danych źródłowych i docelowych, wybór typów obiektów i poszczególnych obiektów, które będą poddane migracji, określenia elastycznego zestawu opcji migracji oraz obserwowania postępu w realizowanych operacjach.

Performance Analyst Dodatki Analyst dają administratorom lepszy wgląd

W celu dokonania bardziej szczegółowych analiz dotyczących pojemności i wydajności bazy, DBArtisan udostępnia opcjonalne komponenty Space, Capacity i Performance Analyst, dostarczające zaawansowane procedury diagnostyczne umożliwiające zidentyfikowanie i wskazywanie problemów w bazie danych. Komponenty pozwalają na znalezienie „wąskich gardeł” wydajnościowych, które powodują niewłaściwe zarządzanie „przestrzenią” bazy, śledzenie kluczowych metadanych w bazie i wskaźników wydajnościowych w określonych przedziałach czasu. Komponenty z serii Analyst dostarczają ważne informacje i wskazówki dotyczące diagnostyki konkretnych mechanizmów wewnątrz bazy.

Improve database performance Wsparcie Data Governance - analizy, centralizacja danych źródłowych i Metadanych

Zwiększenie wydajności bazy danych, optymalizacja czasu dostępu do danych i dostępności samej bazy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych możliwości analitycznych oraz optymalnemu zarządzaniu bazą. Administratorzy mogą korzystać z komponentów Analyst w celu dokonywania szczegółowej analizy przestrzeni, objętości i wydajności bazy. DBArtisan pozwala administratorom na wyszukiwanie, poznanie i ochronę posiadanych danych, korzystanie z centralnego repozytorium danych źródłowych oraz wykorzystanie metadanych w celu wskazania obszarów „danych wrażliwych” zawierających informacje typu PII (Personally identifiable information), podlegających regulacjom prawnym, polityce Data Governance oraz innym obowiązującym przepisom.